Thư viện pháp luật, chia sẻ kiến thức pháp luật

Thư viện pháp luật

(24/05/2022)

Tại Việt Nam, kinh doanh xăng dầu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, cá nhân, thương nhân cần phải đáp ứng các điều kiện nhất định. Chi tiết điều kiện kinh doanh xăng dầu theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP như sau.

(24/05/2022)

Bất động sản là tài sản có giá trị cao. Các loại hình bất động sản để được đưa vào kinh doanh cần phải thỏa mãn những yêu cầu nhất định của pháp luật. Chi tiết điều kiện kinh doanh bất động sản của các doanh nghiệp được quy định chi tiết trong Luật kinh doanh bất động sản 2014 như sau.

(23/05/2022)

Điều kiện kinh doanh dược phẩm, nguyên liệu làm thuốc, dịch vụ kiểm nghiệm thuốc,... của các cửa hàng bán lẻ, cơ sở sản xuất, buôn bán dược phẩm được tuân thủ theo các quy định của Luật Dược 2016 và các văn bản pháp lý liên quan. Chi tiết hồ sơ, trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược sẽ được Codon.vn chia sẻ ngay sau đây.

(23/05/2022)

Phiếu lý lịch tư pháp là loại giấy tờ do Sở tư pháp cấp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài tại Việt Nam để chứng minh cá nhân đó có hay không có án tích, có đủ điều kiện đảm nhận một số chức vụ nhất định hay không? Trình tự, thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu cá nhân được quy định tại Luật Lý lịch tư pháp 2009 như sau.

(23/05/2022)

Sao y hay tạo bản sao công chứng, chứng thực là thủ tục hành chính phổ biến để thể hiện đầy đủ, chính xác nội dung của bản gốc và sử dụng thay thế cho bản chính trong một số giao dịch. Vậy quy định về thời hạn của bản sao y thế nào? Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ giải đáp vấn đề này như sau.

(23/05/2022)

Từ ngày 20/3/2021, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT về bổ nhiệm bổ nhiệm, xếp lương giáo viên THCS công lập chính thức có hiệu lực. Căn cứ theo thông tư này, tiêu chuẩn chức danh giáo viên THCS hạng hạng I, II, III, cách thăng hạng nghề nghiệp giáo viên THCS được quy định như sau.

(23/05/2022)

Tiền lương làm thêm giờ là mối quan tâm trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. Quy định về vấn đề này đã được pháp luật quy định chi tiết tại Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 và Điều 105 Bộ luật Lao động. Chi tiết cách tính tiền lương làm thêm giờ cho công chức, viên chức như sau.

(23/05/2022)

Khi lập hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử, với các trường hợp khách hàng có địa chỉ quá dài, kế toán có quyền được viết tắt một số danh từ thông dụng nhưng vẫn cần chứa đầy đủ đủ các thông tin cần thiết. Danh mục các từ viết tắt trên hóa đơn theo Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.như sau.

(20/05/2022)

Căn cứ theo Thông tư 58/2020/TT-BCA, từ ngày 01/8/2020, khi không có giấy mua bán xe từ chủ cũ, người sở hữu xe máy, ô tô vẫn được sang tên xe. Vậy thủ tục sang tên xe khi không có hợp đồng mua bán thế nào? Hồ sơ, các bước cần thực hiện là gì? Codon.vn giải đáp vấn đề này cho bạn như sau.

(20/05/2022)

Thông thường, cứ sau một thời gian công tác, rèn luyện nhất định, các chiến sĩ công an, quân đội nhân dân sẽ được thăng cấp bậc hàm. Quy định chi tiết về thời gian xét thăng cấp bậc hàm công an, quân đội nhân dân được quy định chi tiết trong Luật công an nhân dân 2008 và Luật sĩ quan quân đội nhân dân 2014 như sau.

(20/05/2022)

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là nhu cầu hợp pháp của các cá nhân, gia đình, tổ chức để khai thác tối đa lợi ích kinh tế, tài chính mà đất đai đem lại. Vậy thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thế nào?

(20/05/2022)

Tranh chấp đất đai gây ra nhiều xung đột lợi ích, mâu thuẫn giữa các chủ thể về quyền sử dụng đất. Khi xảy ra mâu thuẫn, cần có sự giúp đỡ của một bên thứ ba để hòa giải, trung lập lại. Chi tiết thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai theo quy định của Luật đất đai năm 2013 như sau.