Thư viện pháp luật, chia sẻ kiến thức pháp luật

Thư viện pháp luật

(05/12/2022)

Dân quân tự vệ là một thành phần của lực lượng vũ trang có nhiệm vụ duy trì an ninh, trật tự tại cấp địa phương, tổ chức chính trị, đơn vị hành chính sự nghiệp,.. Quy định về lương, chế độ phụ cấp, trợ cấp với Dân quân tự vệ được pháp luật quy định theo Nghị định 72/2020/NĐ-CP và Luật dân quân tự vệ 2009.

(27/11/2022)

Nhăm thể chế hóa đầy đủ chủ trương cải cách tư pháp của Đảng và Hiến pháp, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 đã có những quy định đảm bảo tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng, dựa trên kết quả thực tiễn,... Cùng Codon.vn tìm hiểu về văn bản này qua bài viết sau đây.

(26/11/2022)

Luật đất đai quy định đầy đủ về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước, người sử dụng đất trong việc quản lý, sử dụng đất đai. Tuy nhiên, theo những thay đổi của tình hình kinh tế, chính trị,.. thì một số quy định của luật hiện không còn phù hợp, do đó đang được đưa ra lấy ý kiến sửa đổi. Nội dung chi tiết mời bạn đọc theo dõi bài viết sau đây.

(22/11/2022)

Luật thi hành án hình sự 2019 thay thế Luật thi hành án hình sự 2010 bước đầu đã khắc phục được những hạn chế, bất cập và đảm bảo tính phù hợp với tình hình thực tế. Cùng Codon.vn tìm hiểu về luật thi hành án hình sự thông qua bài viết dưới đây.

(18/11/2022)

Để tạo khuôn khổ pháp lý trong quản lý ngân sách nhà nước một cách thống nhất theo nguyên tắc tập trung dân chủ, Luật ngân sách nhà nước 2002 ra đời. Trải qua từng thời kỳ, có những sự thay đổi, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII đã thông qua và ban hành, thay thế bằng Luật ngân sách nhà nước 2015.

(18/11/2022)

Trong một số trường hợp, công dân được miễn, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Pháp luật quy định về những trường hợp miễn, tạm hoãn tham gia nghĩa vụ quân sự như thế nào? Codon.vn giải đáp vấn đề này cho bạn như sau.

(18/11/2022)

Ngân hàng là một trong các tổ chức tín dụng điển hình và dễ gặp nhất trong thực tế. Sự ra đời và hoạt động của ngân hàng không chỉ chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp mà đặc biệt phải chịu sự điều chỉnh của Luật tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi bổ sung 2017.

(17/11/2022)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là một cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ có vai trò quan trọng trong lĩnh vực tiền tệ. Để ghi nhận rõ địa vị pháp lý, tổ chức, hoạt động của cơ quan này, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã được Quốc hội các khóa qua các thời kỳ thông qua.

(17/11/2022)

Là văn bản quy phạm pháp luật tạo nên hành lang pháp lý cho việc xây dựng nền giáo dục Việt Nam. Luật giáo dục 2019 hướng tới là nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập;...

(17/11/2022)

Năm 2020, 2021, 2022 cơ quan có thẩm quyền ban hành Nghị quyết 116 với các nội dung khác nhau, có ý nghĩa với cuộc sống của các đối tượng là người lao động, người sử dụng lao động và các đơn vị sự nghiệp công lập. Mời bạn đọc cùng tìm hiểu chi tiết nội dung qua bài viết sau.

(17/11/2022)

Các nội dung về thuế thu nhập doanh nghiệp, hóa đơn điện tử được quy định trong thông tư 78 năm 2014, năm 2021 của Bộ tài chính. Cùng tìm hiểu các nội dung này với Codon.vn thông qua bài viết sau.

(16/11/2022)

Nhằm điều chỉnh mối quan hệ lao động trong sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của thị trường lao động, yêu cầu nâng cao năng suất lao động, cải tiến quản trị nhân lực doanh nghiệp..., bộ luật lao động 2019 đã ra đời đáp ứng các yêu cầu đó. Mời bạn đọc cùng chúng tôi tìm hiểu về luật lao động, bộ luật lao động mới nhất qua bài viết sau.