Video hướng dẫn sử dụng Có Đơn

Video

(27/12/2020)

Những comment (bình luận) của độc giả bao gồm cả khen, chê, đặc biệt là số điện thoại đều có thể quản trị bằng cách ẩn/hiện khỏi page của mình.

(31/01/2020)

Bình luận được hiển thị dưới mỗi bài đăng của page, một số khách hàng thường để lại số điện thoại hoặc thông tin cá nhân. Để có thể ẩn và không muốn người khác nhìn thấy thông tin của khách hàng. Codon.vn đã cung cấp cho người dùng tính năng rất hữu ích đó là ẩn bình luận

(27/12/2019)

Để giúp shop quản trị tốt hơn các sản phẩm của mình, Codon.vn mang tới chức năng tạo sản phẩm, các mô tả về sản phẩm, giá nhập, giá bán, tình trạng, số lượng của sản phẩm được mô tả rõ ràng

(27/12/2019)

Một chức năng rất hay của Codon đó là người quản trị có thể xuất dữ liệu ra file Excel để theo dõi, xử lý, lưu trư khi cần thiết

(27/12/2019)

Khi khách hàng đồng ý mua một sản phẩm trên Shop của bạn, việc tạo đơn hàng cho khách để kết nối kho, vận chuyển, khách hàng rất quan trọng, thao tác này cần nhập tỉ mỉ, cẩn thận

(27/12/2019)

Chức năng quản lý khách hàng giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm được khách hàng theo các tiêu chí như: Đã mua hàng, đang chờ lấy hàng, khách hay bùng hàng, ... tất cả được đánh dấu thuộc tính khách hàng theo tiêu chí của bạn.

(27/12/2019)

Với mỗi đơn hàng được tạo, bạn dễ dàng tìm kiếm, lọc, phân loại, đánh dấu các đơn hàng theo tiêu chí mong muốn.

(27/12/2019)

Mỗi sản phẩm được gán với thuộc tính để người quản trị theo dõi, tìm kiếm dễ dàng hơn.

(17/12/2019)

Khi lượng tin nhắn gửi đến page quá nhiều, bạn có thể sử dụng chức năng trả lời nhanh để có thể trả lời khách hàng một cách nhanh nhất. Ta có thể tạo sẵn các câu trả lời trong phần Trả lời nhanh của phần mềm.

(13/12/2019)

Với mỗi khách hàng, việc "gán nhãn" để chủ shop lọc khách hàng theo các nhãn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, Chức năng gán nhãn được tùy biến theo từng Shop, một số nhãn hay được gán như: Kiểm hàng, Câu hỏi, Mua hàng, Đã gửi, Hết hàng, Check lại, Khách bom hàng, Khách khó tính, ...