Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 mới nhất, số 101/2015/QH13

Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 mới nhất, số 101/2015/QH13

Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) là cơ sở pháp lý hữu hiệu cho các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thực hiện chức năng, nhiệm vụ, hạn chế oan, sai và bỏ lọt tội phạm, bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng,... Mời bạn đọc cùng chuyên mục Thư viện pháp luật của Codon.vn tìm hiểu Bộ luật tố tụng hình sự 2015 qua bài viết sau đây.

bo luat to tung hinh su 2015

Bộ luật tố tụng hình sự 2015 số 101/2015/QH13 và những nội dung đáng chú ý

Mục Lục bài viết:
1. Khái quát về Bộ luật tố tụng hình sự 2015.
2. Những nội dung của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 đáng chú ý.

1. Khái quát về Bộ luật tố tụng hình sự 2015

- BLTTHS 2015 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018. Gồm có 09 phần, 36 chương và 510 điều. Theo đó, đã tăng 154 điều, bổ sung 176 điều, sửa đổi 317 điều, giữ nguyên 17 điều, bãi bỏ 26 điều so với Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003.

- Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 đã tách chương quyết định truy tố khỏi phần khởi tố, điều tra vụ án hình sự để thành một phần độc lập (Phần thứ ba: Truy tố); ghép phần xét xử sơ thẩm và phần xét xử phúc thẩm điều chỉnh trong một phần (Phần thứ tư: xét xử vụ án hình sự).

- Phạm vi điều chỉnh: Bộ luật tố tụng hình sự quy định về:

+ Trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự;

+ Nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

+ Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

+ Quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân. Với những người tham gia tố tụng, quyền kháng cáo được tìm hiểu rất nhiều. Mẫu đơn xin kháng cáo án hình sự hiện đã được chia sẻ, mời bạn đọc theo dõi.

+ Vấn đề hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự.

Bạn đọc có thể xem thêm tại bài viết Bộ luật Hình sự 2015 mà chúng tôi đã chia sẻ.

bo luat to tung hinh su 2015 2

Bộ luật tố tụng hình sự 2015 mới nhất đang áp dụng năm 2022

2. Những nội dung của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 đáng chú ý

Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 đã có nhiều quy định mới so với BLTTHS 2003, dưới đây là một số nội dung mới:

- Mở rộng diện người tiến hành tố tụng, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra (Điều 35, 38, 43, 48)

+ BLTTHS năm 2015 bổ sung người tiến hành tố tụng gồm: Cán bộ điều tra, Kiểm tra viên, Thẩm tra viên và quy định cụ thể nhiệm vụ của họ khi được phân công giúp việc cho Điều tra viên, kiểm sát viên, Chánh án Tòa án. Quy định này hoàn toàn phù hợp với Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân, Luật tổ chức tòa án nhân dân và thực tiễn giải quyết vụ án hình sự.

+ Bổ sung cơ quan Kiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Nhiệm vụ, quyền hạn của cấp trưởng, cấp phó, Cán bộ điều tra của lực lượng Kiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra được quy định cụ thể.

- Quy định cụ thể thủ tục mời, cử người bào chữa (Điều 75)

+ Bộ luật tố tụng 2003 có quy định về nội dung này nhưng rất sơ sài; không cho phép người thân thích của người bị buộc tội có quyền mời người bào chữa nên chưa bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền của người bị buộc tội.

+ Bộ luật tố tụng hình sự 2015 đã có bổ sung như sau: Bổ sung người thân thích của người bị buộc tội có quyền mời người bào chữa (khoản 1 Điều 75); quy định cụ thể thủ tục mời người bào chữa (khoản 2 Điều 75).

- Điều chỉnh khái niệm về chứng cứ (Điều 86)

- Bổ sung một số nguồn chứng cứ và quy định về loại trừ chứng cứ (Điều 87)

+ BLTTHS năm 2015 bổ sung vào nguồn chứng cứ gồm: (1) Dữ liệu điện tử; (2) Kết luận định giá tài sản; (3) Kết quả thực hiện ủy thác tư pháp và hợp tác quốc tế khác trong đấu tranh chống tội phạm.

+ Bổ sung quy định về loại trừ chứng cứ, theo đó: "Những gì có thật nhưng không được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định thì không có giá trị pháp lý và không được dùng làm căn cứ để giải quyết vụ án hình sự".

- ....

Trên đây là một số thông tin, nội dung về Bộ luật tố tụng hình sự 2015 mà chúng tôi tổng hợp và chia sẻ tới bạn đọc. Bạn đọc có thể xem, tìm hiểu thêm những vấn đề quan trọng của văn bản này dể phục vụ cho việc học tập, làm việc của mình.

Liên quan đến vấn đề tố tụng, bạn có thể xem thêm Bộ luật tố tụng dân sự 2015 mà chúng tôi đã giới thiệu.

Các từ khóa người dùng hay tìm đến "Bộ luật tố tụng hình sự 2015"

bộ luật tố tụng hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017
Bộ luật to tụng hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2021
Bộ luật to tụng dân sự 2015
Bộ luật to tụng hình sự 2017
Bộ luật to tụng hình sự mới nhất
Bộ luật to tụng hình sự 2015 pdf
Điều 40 Bộ luật to tụng hình sự
Bộ luật to tụng hình sự 2021

Bài liên quan