Các bài viết pháp luật liên quan đến lĩnh vực xây dựng

Xây dựng

(19/05/2022)

Nhằm đảm bảo cho công tác quản lý, giám sát của cơ quan nhà nước được chặt chẽ cũng như để nâng cao chất lượng của các công trình trong lĩnh vực xây dựng, các công trình khi khởi công phải đáp ứng các điều kiện nhất định. Điều kiện khởi công xây dựng công trình được quy định như sau:

(19/05/2022)

Đối với một số chức danh, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng?

(19/05/2022)

Bước cuối cùng hoàn tất các thủ tục để đưa công trình đi vào sử dụng đó chính là hoàn công. Bản vẽ hoàn công đóng vai trò vô cùng quan trọng, đảm bảo cho việc sử dụng khai thác đúng với khả năng thực tế của công trình đó. Vậy pháp luật quy định về bản vẽ hoàn công công trình xây dựng như thế nào?

(16/05/2022)

Thông tư số 12/2021/TT-BXD do Bộ xây dựng ban hành ngày 31/8/2021 về định mức xây dựng. Chi tiết định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng cho các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn được quy định trong phụ lục VIII của thông tư này.

(16/05/2022)

Theo pháp luật hiện hành , việc khởi công xây dựng công trình (xây mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình) cần tuân thủ theo các quy định của định Luật xây dựng sửa đổi 2020 (hay Luật số 62/2020/QH14). Cụ thể quy định về cấp giấy phép xây dựng mới nhất năm 2022 như sau.

(12/05/2022)

Nghiệm thu công trình là việc kiểm định chất lượng công trình trước khi đưa vào sử dụng. Các bước kiểm tra, thủ tục nghiệm thu công trình xây dựng được thực hiện bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền và tuân thủ theo quy định của Luật xây dựng sửa đổi 2020 và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

(12/05/2022)

Việc phân loại dự án đầu tư xây dựng được căn cứ theo quy định tại điều Điều 49 Luật Xây dựng 2014 và Luật xây dựng sửa đổi 2020 nhằm quản lý các hoạt động xây dựng tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Cách thức phân loại các công trình thường dựa vào tính chất công trình, nguồn vốn sử dụng, cấp công trình xây dựng,..

(12/05/2022)

Ngày 17/6/2020, Quốc hội đã ban hành Luật 62/2020/QH14 (hay Luật xây dựng sửa đổi 2020) về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014. Những điểm mới về giấy phép xây dựng theo quy định của Luật xây dựng 2020 từ 01/01/2021 sẽ được Codon.vn chia sẻ trong bài viết dưới đây.

(10/05/2022)

Để được nghiệm thu công trình, chủ đầu tư cần hoàn thành hồ sơ hoàn thành công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016. Cụ thể Danh mục hồ sơ hoàn công công trình xây dựng và hồ sơ cần chuẩn bị như sau.