Các bài viết pháp luật liên quan đến lĩnh vực xây dựng

Xây dựng

(23/11/2022)

Trong lĩnh vực xây dựng, có một số hoạt động cần phải phải có chứng chỉ hành nghề mà pháp luật quy định. Như vậy, hiện nay có các loại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng nào?

(22/11/2022)

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Điều kiện và thủ tục cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật là vấn đề mà được rất nhiều người quan tâm hiện nay. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây của Codon.vn.

(03/11/2022)

Lệ phí, chi phí xin giấy phép xây dựng bao nhiêu? Đây cũng là một trong những nội dung được các chủ đầu tư xây dựng quan tâm. Mời bạn đọc cùng Codon.vn tìm hiểu chi tiết quy định pháp luật về vấn đề này để nắm thông tin.

(03/11/2022)

Giấy phép xây dựng cấp cho xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng. Tuy nhiên, có phải công trình nào cũng được cấp loại giấy phép này? Mời bạn đọc theo dõi bài viết Giấy phép xây dựng có thời hạn: Điều kiện, thủ tục xin giấy phép để nắm thông tin chi tiết.

(02/11/2022)

Giấy phép xây dựng là giấy tờ quan trọng đối với các công trình thi công. Với loại giấy phép có thời hạn, chủ đầu tư cần lưu ý hiệu lực của giấy phép để gia hạn theo quy định pháp luật. Chi tiết thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng năm 2022 như sau.

(01/11/2022)

Một số công trình xây dựng, sửa chữa, cải tạo phải được cấp giấy phép xây dựng mới được thực hiện. Vậy giấy phép xây dựng là gì? Các loại giấy phép xây dựng hiện nay được quy định như thế nào? Mời bạn đọc theo dõi bài viết sau để nắm thông tin chi tiết.

(21/10/2022)

Đối với cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động, cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư thì cần phải nộp một khoản lệ phí theo quy định của pháp luật. Theo đó, tại Thông tư 38/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 08/8/2022 quy định mức thu, lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.

(21/10/2022)

Để được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, một số cá nhân ở các vị trí, chức danh phải đáp ứng những điều kiện theo luật định. Về điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sẽ được đề cập trong bài viết dưới đây của Codon.vn.

(20/10/2022)

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng là một khoản tiền mà chủ thể đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng phải nộp. Về khoản lệ phí này sẽ được Codon.vn đề cập trong bài viết dưới đây.

(15/10/2022)

Theo quy định hiện hành thì Công trình xây dựng là gì? Phân loại công trình xây dựng như thế nào? Nội dung này được Luật Xây dựng, Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định cụ thể. Mời bạn đọc cùng Codon.vn tìm hiểu chi tiết tại bài viết sau.

(21/06/2022)

Định mức sử dụng vật liệu xây dựng là mức hao phí của từng loại nguyên vật liệu để cấu thành nên một đơn vị khối lượng thành phẩm thi công (1m3 tường xây gạch, một bộ kèo vì,..). Để sử dụng nguyên vật liệu thi công hiệu quả, phụ lục VII, Thông tư 12/2021/TT-BXD đã quy định về định mức sử dụng vật liệu xây dựng như sau.

(21/06/2022)

Thông tư 12/2021/TT-BXD về Định mức xây dựng được Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành ngày 31/8/2021 và thay thế định mức xây dựng đã ban hành tại Thông tư 10/2019/TT-BXD. Theo đó, định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình được ghi nhận tại Phụ lục I của thông tư này như sau.