Luật Giáo dục 2019, số 43/2019/QH14 và những nội dung mới

Luật Giáo dục 2019, số 43/2019/QH14: Những điểm mới nổi bật

Giáo dục luôn là vấn đề hàng đầu mà bất kỳ quốc gia nào cũng quan tâm, chú trọng. Hiện nay Luật Giáo dục 2019 đang có hiệu lực thi hành tại nước ta, với nhiều nội dung mới đáng chú ý, thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Mời bạn đọc cùng Thư viện pháp luật của Codon tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau.

luat giao duc 2019

Luật Giáo dục 2019, Luật số 43/2019/QH14 mới nhất và những nội dung nổi bật

Mục Lục bài viết:
1. Khái quát về Luật Giáo dục 2019.
2. Những nội dung mới đáng chú ý của Luật Giáo dục 2019.

1. Khái quát về Luật Giáo dục 2019

- Luật giáo dục mới nhất 2022 đang được áp dụng chính là Luật Giáo dục 2019, ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

- Luật có 09 chương, 115 điều, thay thế Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi năm 2009.

- Phạm vi điều chỉnh: Hệ thống giáo dục quốc dân; cơ sở giáo dục, nhà giáo, người học; quản lý nhà nước về giáo dục; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giáo dục.

2. Những nội dung mới đáng chú ý của Luật Giáo dục 2019.

Luật giáo dục số 43/2019/qh14 có một số nội dung nổi bật như sau:

(1) Nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và giảng viên đại học

Đây là nội dung ảnh hưởng đến nhiều giáo viên các cấp đang tham gia làm việc, giảng dạy trên toàn quốc. Theo đó:

- GV mầm non phải có trình độ cao đẳng sư phạm;

- Giáo viên tiểu học phải có trình độ cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên;

- GV THCS phải có trình độ cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên;

Nếu môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

- Nhà giáo giảng dạy trình độ đại học phải có trình độ thạc sĩ.

Những bằng cấp, chứng chỉ giáo viên cần có đã được chúng tôi tổng hợp và chia sẻ, mời bạn đọc tham khảo.

luat giao duc 2019 2

Những nội dung cơ bản của Luật giáo dục 2019

(2) Hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm

- Theo Luật giáo dục 2019, học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học.

- Tuy nhiên, những đối tượng này sau 02 năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian quy định thì phải bồi hoàn khoản kinh phí nhà nước đã hỗ trợ. Thời hạn hoàn trả tối đa bằng thời gian đào tạo.

Quy định này vừa là cơ hội khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia học sư phạm; là thách thức, yêu cầu đặt ra, buộc các em làm đúng ngành. Đồng thời, thúc đẩy các trường sư phạm tích cực, chủ động khai thác nguồn thu để tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đào tạo.

(3) Quy định làm rõ tính liên thông, phân luồng, hướng nghiệp trong giáo dục

- Theo đó, Luật đã bổ sung quy định Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và Khung trình độ quốc gia Việt Nam; bổ sung một số điều khoản về hướng nghiệp, phân luồng (Điều 9) và liên thông (Điều 10).

- Ngoài ra còn làm rõ khái niệm, nguyên tắc và cơ chế liên thông giữa các trình độ đào tạo, tạo hành lang pháp lý để triển khai thực hiện trong thực tiễn, bảo đảm cơ hội học tập, phát triển bình đẳng cho mọi người.

(4) Bổ sung chính sách phát triển giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên

Luật khẳng định rằng giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện con người Việt Nam. Thể hiện ở việc bổ sung Điều 27 về chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Trên đây là một số nội dung nổi bật của luật giáo dục 2019 mà chúng tôi giới thiệu tới bạn đọc. Luật còn có nhiều vấn đề khác ảnh hưởng tới việc giảng dạy, học tập như quy định nhà đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, các chính sách về học phí đối với học sinh diện phổ cập,... Bạn đọc có thể xem và tìm hiểu thêm.

Trong chủ đề giáo dục, bạn đọc có thể xem thêm bài viết về tiêu chuẩn, điều kiện dự thi/xét thăng hạng giáo viên mà chúng tôi đã chia sẻ.

Các từ khóa người dùng hay tìm đến "luật giáo dục"

luật giáo dục số 43/2019/qh14
Luật giáo dục mới nhất 2021
Nội dung cơ bản của Luật giáo dục 2019
Luật giáo dục mới nhất
Luật giáo dục 2005
Luật giáo dục 2020
tải luật giáo dục số 43/2019/qh14
Luật giáo dục 2019 thuvienphapluat

Bài liên quan