Các bài viết pháp luật về Thuế TNCN, GTGT, TNDN

Pháp luật Thuế

(19/05/2022)

Khoản 2 Điều 17 Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định cụ thể chi phí lãi vay được trừ với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Chi tiết đối tượng, chi phí lãi vay được trừ, không được trừ và cách tính chi phí khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định 132 sẽ được Codon.vn chia sẻ trong bài viết dưới đây.

(16/05/2022)

Thuế môn bài là là sắc thuế bắt buộc mà các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp kinh doanh phải nộp hàng năm vào ngân sách nhà nước và được tính dựa trên mức vốn điều lệ theo từng bậc thuế. Sau đây là chi tiết đối tượng, mức nộp, thời hạn nộp thuế mà bạn cần nắm được, tránh bị xử phạt khi nộp trễ.

(16/05/2022)

Thuế, lệ phí môn bài là loại thuế trực thu đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Chi tiết thời gian nộp tờ khai thuế môn bài, thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ như sau.

(16/05/2022)

Lịch nộp các loại tờ khai thuế, lệ phí môn bài được pháp luật quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2022 của Chính phủ. Kế toán, lãnh đạo doanh nghiệp cần nắm được thời gian nộp tờ khai thuế theo quy định, tránh bị phạt do nộp chậm, quá hạn.

(16/05/2022)

Để quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đúng thời hạn thì cá nhân, tổ chức được ủy quyền quyết toán thuế TNCN cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trong hồ sơ khai thuế TNCN. Chi tiết hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN theo Công văn 883/TCT-DNNCN, Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Thông tư 80/2021/TT-BTC như sau.

(09/05/2022)

Hóa đơn điện tử đã lập có sai sót có thể điều chỉnh, hủy, lập thay thế theo hướng dẫn tại Nghị Định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC. Sau đây là các quy định về xử lý sai sót đối với hóa đơn điện tử đã lập và một số vấn đề cần lưu ý, mời bạn cùng đọc, tham khảo để có thêm thông tin.

(09/05/2022)

Hạn nộp thuế TNDN tạm tính năm 2021 được quy định tại Nghị định 126 của chính phủ. Cụ thể, đến ngày 30.10 hàng năm, doanh nghiệp phải nộp đủ 75% tổng số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp cả năm. Những điểm đáng chú ý trong Quy định mới về tạm nộp thuế TNDN từ 2021 theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP sẽ được Codon.vn chia sẻ ngay sau đây.