Luật thi hành án hình sự 2019 và những điểm mới nổi bật

Luật thi hành án hình sự 2019 và những điểm mới nổi bật

Luật thi hành án hình sự được ban hành nhằm đảm bảo trong công tác thi hành án hình sự được thực hiện đạt hiệu quả cao hơn. Đặc biệt cũng làm nổi bật được những chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước trong việc giáo dục, cải tạo người phạm tội.

luat thi hanh an hinh su

Luật thi hành án hình sự mới nhất

Mục Lục bài viết:
1. Khái quát luật thi hành án hình sự.
2. Những điểm mới của Luật thi hành án hình sự 2019.

1. Khái quát luật thi hành án hình sự.

- Về hiệu lực: Luật thi hành án có hiệu lực từ ngày 01/01/2020

- Về bố cục gồm: 16 Chương với 207 Điều.

+ Chương I: Những quy định chung (từ Điều 1 --> Điều 10)

+ Chương II: Hệ thống tổ chức thi hành án hình sự, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án hình sự (từ Điều 11 Điều 21)

+ Chương III: Thi hành phạt tù (từ Điều 22 Điều 76)

+ Chương IV: Thi hành án tử hình (từ Điều 77 Điều 83)

+ Chương V: Thi hành án treo, án phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ (từ Điều 84 Điều 106)

+ Chương VI: Thi hành án phạt cấm cư trú, quản chế (từ Điều 107 Điều 117)

+ Chương VII: Thi hành án phạt trục xuất (từ Điều 118 Điều 124)

+ Chương VIII: Thi hành án phạt tước một số quyền công dân (từ Điều 125 Điều 128)

+ Chương IX: Thi hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định (từ Điều 129 Điều 131)

+ Chương X: Thi hành biện pháp tư pháp (từ Điều 132 Điều 157)

+ Chương XI: Thi hành án đối với pháp nhân thương mại (từ Điều 158 Điều 166)

+ Chương XII: Kiểm sát thi hành án hình sự (từ Điều 167 Điều 169)

+ Chương XIII: Bảo đảm điều kiện cho hoạt động thi hành án hình sự (từ Điều 170 Điều 175)

+ Chương XIV: Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án hình sự (từ Điều 176 Điều 193)

+ Chương XV: Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước trong quản lý công tác thi hành án hình sự (từ Điều 194 Điều 205)

+ Chương XVI: Điều khoản thi hành (từ Điều 206 Điều 207)

2. Những điểm mới của Luật thi hành án hình sự 2019.

- Phạm vi điều chỉnh: Luật thi hành án hình sự 2019 mở rộng phạm vi điều chỉnh so với luật thi hành án hình sự 2010 => đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

- Những nội dung để đảm bảo quyền con người theo tinh thần của Hiến pháp 2013 , đồng thời khắc phục những bất cập, hạn chế trong thực tiễn thi hành án phạt tù:

+ Bổ sung về quyền, nghĩa vụ của các phạm nhân

+ Bổ sung các quy định liên quan đến việc thực hiện các chế độ của phạm nhân mang tính nhân đạo, bảo đảm tốt nhất về quyền con người trong khi chấp hành án phạt tù.

+ Bổ sung thêm 02 nhóm đối tượng phạm nhân được giam giữ riêng, đó là: phạm nhân có con dưới 36 tháng tuổi theo mẹ vào trại giam; phạm nhân là người đồng tính, chuyển giới, chưa xác định rõ được giới tính.

+ Bổ sung quy định về xếp loại chấp hành án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng.

Trước khi chuyển qua giai đoạn thi hành án hình sự, nếu các đương sự không đồng ý với bản án, quyết định của Tòa án đã tuyên thì có thể kháng cáo một phần hoặc toàn bộ bản án theo Mẫu đơn xin kháng cáo án hình sự mà pháp luật quy định.

luat thi hanh an hinh su 2

Điểm mới trong Luật thi hành án hình sự 2019

- Quy định về thi hành án tử hình:

+ Bổ sung quy định liên quan đến quyết định thành lập Hội đồng thi hành án tử hình cụ thể, rõ ràng hơn

+ Bổ sung thêm về hồ sơ thi hành án tử hình

+ Bổ sung quy định về nhận tro cốt của người bị kết án tử hình (luật cũ chỉ quy định về việc nhận tử thi và hài cốt của người bị kết án tử hình)

- Về thi hành án treo và cải tạo không giam giữ:

+ Bổ sung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của UBND, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, quyền, nghĩa vụ của những người được hưởng án treo, ...theo chiều hướng rõ ràng, cụ thể, đảm bảo cho việc triển khai, thực thi dược chính xác, hiệu quả hơn.

+ Bổ sung quy định về trình tự, thủ tục, nghĩa vụ của người chấp hành án cải tạo không giam giữ, điều kiện giảm thời hạn chấp hành án, người thi hành án không có mặt tại nơi cư trú...=> Đảm bảo tính nghiêm minh trong quá trình thi hành án, khắc phục tình trạng người chấp hành thi hành án vi phạm nhưng không có chế tài xử lý.

- Bổ sung quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện: đây là điểm mới được ghi nhận tại Luật thi hành án hình sự 2015 => Cho phép người phạm tội bị xử phạt tù được trở về sớm với công đồng để có thời gian, cơ hội sửa chữa lỗi lầm.

- Bổ sung quy định về thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại => Vừa mang tính răn đe, trừng trị cao, phù hợp tình hình thực tiễn.

Qua chia sẻ của Thư viện pháp luật thấy được sự cần thiết của việc sửa đổi, ban hành luật thi hành án hình sự, không chỉ phù hợp với thực tiễn mà còn đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó, bạn đọc có thể tìm hiểu thêm Bộ luật tố tụng hình sự mà chúng tôi đã chia sẻ.

Bài liên quan