CóĐơn là phần mềm hỗ trợ quản lý Fanpage, chăm sóc khách hàng, tạo đơn hàng, quản lý kho và thống kê 1 cách toàn diện.

Bảng giá

GÓI

 
 

3 tháng

6 tháng 

12 tháng 

Start

1 trang
3 nhân viên

Không cung cấp

550.000 đ600.000 đ

1.050.000 đ1.200.000 đ

STANDARD

3 trang
3 nhân viên

600.000 đ

1.100.000 đ1.200.000 đ

2.100.000 đ2.400.000 đ

Premium

6 trang
10 nhân viên

1.190.000 đ

2.180.000 đ2.380.000 đ

4.160.000 đ4.760.000 đ