Blog kinh nghiệm kinh doanh, chia sẻ kinh nghiệm bán hàng Facebook

Blogs

(01/11/2022)

Ngoài tiền lương thì đối với giáo viên sẽ được hưởng thêm những khoản trợ cấp, phụ cấp theo quy định của pháp luật, trong đó có phụ cấp thâm niên. Về cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng với giáo viên sẽ được đề cập trong bài viết dưới đây của Codon.vn

(01/11/2022)

Một số nghề nghiệp đặc thù đều có các tiêu chuẩn nhất định để đảm bảo khả năng hoạt động nghề nghiệp hiệu quả, đó là lý do mà pháp luật hiện hành quy định về tiêu chuẩn giáo viên tiểu học và buộc các cá nhân phải tuân thủ các điều kiện đó.

(01/11/2022)

Đối với giáo viên là tổng phụ trách, giáo viên dạy thể dục thì sẽ có những khoản phụ cấp, chế độ riêng mà pháp luật quy định. Theo đó, chế độ giáo viên tổng phụ trách đội, giáo viên dạy thể dục hiện nay được quy định như thế nào?

(01/11/2022)

Giáo viên sẽ được tăng lương trước thời hạn nếu đáp ứng đủ những điều kiện để được nâng lương theo quy định của pháp luật. Như vậy, điều kiện để giáo viên được tăng lương trước thời hạn được quy định ra sao?

(01/11/2022)

Nguyên tắc chuẩn mực kế toán là cơ sở để các doanh nghiệp, tổ chức áp dụng trong quá trình lập báo cáo tài chính. Đồng thời, nguyên tắc chuẩn mực kế toán cũng giúp cho hoạt động hạch toán của doanh nghiệp được minh bạch, đảm bảo tính trung thực hơn.

(01/11/2022)

Đối với những giáo viên đang trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật sẽ được hưởng những chế độ đặc biệt mà pháp luật quy định. Về chế độ giáo viên dạy học sinh khuyết tật năm 2022 sẽ được Codon.vn đề cập trong bài viết dưới đây.

(01/11/2022)

Đối với giáo viên đang giảng dạy, công tác tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn sẽ được nhận những khoản phụ cấp, những chế độ đặc biệt mà pháp luật quy định. Như vậy, chế độ giáo viên vùng đặc biệt khó khăn năm 2022 được quy định như thế nào?

(01/11/2022)

Theo quy định của pháp luật hiện hành, không chỉ viên chức mà với công chức cũng sẽ được xét tuyển đặc cách nếu thuộc những trường hợp mà pháp luật quy định. Vậy những trường hợp được xét tuyển đặc cách công chức? Thủ tục tiến hành được quy định ra sao?

(01/11/2022)

Thi nâng ngạch công chức là một trong hai hình thức nâng ngạch công chức để đảm bảo nhu cầu sử dụng nhân lực trong các cơ quan nhà nước. Thi nâng ngạch có rất nhiều các vấn đề cần chú ý, vì vậy, hãy theo dõi bài viết sau về thi nâng ngạch công chức: Toàn bộ thông tin cần biết.

(01/11/2022)

Để được dự thi tuyển công chức, các công dân cần phải đáp ứng những điều kiện mà hội đồng tuyển sinh đưa ra. Theo đó, để hiểu rõ hơn về nội dung này, trong phạm vi bài viết dưới đây của Codon.vn sẽ đề cập đến điều kiện dự thi công chức năm 2022

(01/11/2022)

Theo quy định của pháp luật hiện hành, công chức sẽ được tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm. Tuy nhiên, hiện nay, vẫn rất nhiều người chưa nắm rõ được về công chức là gì? Quy định về ngạch công chức. Cùng Codon.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây

(01/11/2022)

Tuyển dụng viên chức vào làm việc cho cơ quan nhà nước luôn là một trong những vấn đề rất được chú trọng và quan tâm. Chính vì vậy, để làm cơ sở cho quá trình tuyển dụng công chức, pháp luật đã có những quy định về tuyển dụng công chức, các phương thức tuyển dụng.