Điều kiện dự thi công chức năm 2022

Điều kiện dự thi công chức năm 2022

Theo quy định của pháp luật, có hai hình thức tuyển dụng công chức là xét tuyển và thi tuyển. Với mỗi hình thức tuyển dụng thì người dự thi đều phải đáp ứng đầy đủ những quy định về điều kiện dự thi theo quy định và phù hợp với từng vị trí việc làm. Dưới đây Blog Codon.vn sẽ chia sẻ với bạn đọc vê điều kiện dự thi công chức 2022.

dieu kien du thi cong chuc nam 2022

Điều kiện thi tuyển công chức theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP

Mục Lục bài viết:
1. Điều kiện dự thi công chức 2022.
2. Trường hợp nào không được đăng ký dự thi công chức?
3. Câu hỏi liên quan.
3.1. Đang là viên chức có được thi công chức không?
3.2. Bằng trung bình có được thi công chức cấp xã không?

1. Điều kiện thi công chức 2022.

Căn cứ Điều 36 Luật Cán bộ công chức 2008; Điều 4 Nghị định 138/2020/NĐ-CP, người đăng ký dự tuyển thi công chức cần phải đáp ứng những điều kiện sau đây:

- Người đó có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

- Đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển công chức.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt được thể hiện qua sơ yếu lý lịch, bản tự khai...

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Theo quy định của pháp luật, đối với những đối tượng tham dự đăng ký thi công chức thì không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức.

Việc tuyển dụng công chức sẽ phải được thực hiện dựa trên những căn cứ, nguyên tắc tuyển dụng. Sau đó, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức xây dựng kế hoạch tuyển dụng, báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt để làm căn cứ tuyển dụng trước mỗi kỳ tuyển dụng.

Nội dung về tuyển dụng công chức, mời bạn đọc tham khảo bài viết quy định về tuyển dụng công chức để nắm thông tin.

dieu kien du thi cong chuc nam 2022 2

Điều kiện dự thi công chức năm 2022 là gì? Tìm hiểu điều kiện dự thi tuyển công chức

2. Trường hợp nào không được đăng ký dự thi công chức?

Những trường hợp không được đăng ký dự tuyển công chức được quy định tại Khoản 2 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức 2008 gồm có:

- Người không cư trú tại Việt Nam.

- Người đang mất năng lực hành vi dân sự.

- Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Người thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án.

+ Đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích.

+ Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

3. Câu hỏi liên quan.

3.1. Đang là viên chức có được thi công chức không?

Như ở trên đã nêu về những trường hợp không được đăng ký dự thi công chức, đó là những trường hợp người đăng ký dự thi không đáp ứng đủ những điều kiện về sức khỏe, nhận thức, phẩm chất, đạo đức, chính trị...

=> Như vậy, nếu trường hợp một người đang là viên chức thì vẫn có thể thi công chức nếu đáp ứng đủ những điều kiện dự thi công chức như đã nêu ở trên.

3.2. Bằng trung bình có được thi công chức cấp xã không?

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 1 Thông tư 13/2019/TT-BNV quy định về tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức cấp xã như sau: "Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác".

=> Như vậy, hiện nay pháp luật không quy định cụ thể về việc bằng đại học được xếp loại gì (trung bình, khá, giỏi, xuất sắc) thì sẽ được đăng ký dự thi công chức cấp xã.

Về điều kiện này sẽ do UBND cấp tỉnh quy định phù hợp với vị trí, tính chất, nhiệm vụ của vị trí việc làm.

Công dân Việt Nam đáp ứng đủ những điều kiện dự thi công chức 2022 thì sẽ được dự thi công chức theo quy định của pháp luật. Trong một số trường hợp đặc biệt, công dân được xét tuyển đặc cách, thuộc diện được ưu tiên khi tuyển dụng công chức nếu thuộc những trường hợp được xét tuyển đặc cách công chức mà pháp luật quy định.

Bài liên quan