Tiêu chuẩn giáo viên tiểu học mới nhất

Tiêu chuẩn giáo viên tiểu học mới nhất

Theo Luật Giáo dục 2019, giáo viên tiểu học là cá nhân giảng dạy ở cấp tiểu học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Là người tạo nền tảng quan trọng để hình thành trình độ, tư cách, phẩm chất cho học sinh, người giảng dạy phải đạt các tiêu chuẩn giáo viên tiểu học mới nhất như sau:

tieu chuan giao vien tieu hoc moi nhat

Tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng 1, hạng 2, cập nhật quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học mới nhất.

Mục Lục bài viết:
1. Tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng 3.
1.1. Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.
1.2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng.
1.3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
2. Tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng 2 mới nhất.
3. Tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng 1.
4. 15 tiêu chí đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

1. Tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng 3.

- Giáo viên tiểu học được xếp thành các hạng chức danh nghề nghiệp, tương ứng với mỗi hạng thì tiêu chuẩn giáo viên tiểu học cũng có sự khác nhau.

- Tiêu chuẩn giáo viên tiểu học được cấu thành từ 03 yếu tố: Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp; Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn giáo viên tiểu học như sau:

1.1. Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.

- Chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học.

- Thường xuyên trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín, gương mẫu trước học sinh.

- Thương yêu, công bằng, tôn trọng nhân cách học sinh, bảo vệ chính đáng học sinh, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

- Nghiêm túc thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo, hành vi, ứng xử, trang phục.

1.2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng.

- Tối thiểu cử nhân ngành đào tạo giáo viên.

+ Có thể bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chứng danh hạng III (nếu mới được tuyển dụng vào thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng - 03 năm, tính từ ngày được tuyển dụng).

Để hiểu thêm về chứng chỉ này, độc giả có thể tham khảo bài viết Giáo viên có được tự đi học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

1.3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có khả năng nắm bắt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, quy định của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học và triển khai thực hiện vào nhiệm được giao.

- Thực hiện giảng dạy, đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Vận dụng giáo dục học, tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giảng dạy.

- Áp dụng phương pháp để phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

- Phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh, cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục.

- ....

So với giáo viên tiểu học hạng I và hạng II, giáo viên tiểu học hạng III có tiêu chuẩn thấp hơn và có khả năng dễ tiếp cận hơn.

2. Tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng 2 mới nhất.

- Nhìn chung, giáo viên tiểu học hạng 2 phải đảm bảo các tiêu chuẩn của giáo viên tiểu học hạng III, đồng thời:

+ Về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp: Giáo viên tiểu học hạng II luôn luôn gương mẫu trong thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp.

+ Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Thay vì có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng III thì giáo viên tiểu học hạng II phải có chứng chỉ bồi dưỡng hạng II.

+ Về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, có bằng khen, giấy khen ít nhất cấp huyện; có các danh hiệu: giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi từ ít nhất cấp trường; giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi từ cấp huyện.

tieu chuan giao vien tieu hoc moi nhat 2

Giáo viên tiểu học hạng 2 phải đáp ứng các tiêu chuẩn gì? Quy định về trình độ chuẩn đối với giáo viên tiểu học

Lưu ý: Để thi thăng hạng giáo viên tiểu học hạng II thì cá nhân phải giữ chức danh giáo viên tiểu học hạng III ít nhất đủ 09 năm tính đến thời gian nộp hồ sơ thi hoặc xét thăng hạng- thời gian này không tính thời gian tập sự.

3. Tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng 1.

- Là giáo viên tiểu học ở hạng "cao nhất", giáo viên tiểu học hạng I phải đảm bảo tất cả các tiêu chuẩn của giáo viên tiểu học hạng II, đồng thời:

+ Về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp: Là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo; vận động, hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo.

+ Về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Tối thiểu bằng Thạc sĩ ngành đào tạo giáo viên; chuyên ngành khác phù hợp hoặc quản lý giáo dục; chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn hạng I.

+ Về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Có khả năng đánh giá, hướng dẫn đồng nghiệp làm sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ít nhất cấp huyện; được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh trở lên, có giấy khen từ ít nhất cấp tỉnh, giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, giáo viên là tổng phụ trách đội giỏi từ cấp huyện.

Lưu ý: Để thăng hạng giáo viên tiểu học hạng I, thì cá nhân phải có thời gian ở chức danh giáo viên tiểu học hạng II tối thiểu 06 năm, tính đến thời gian xét tuyển hoặc nộp hồ sơ thi.

Trong các tiêu chuẩn neu trên, tiêu chuẩn về trình đào tạo, bồi dưỡng là tiêu chuẩn được quan tâm nhất, độc giả có thể xem thêm tại tiêu chuẩn về trình độ giáo viên các cấp hiện nay để có thể nắm bắt đầy đủ thông tin.

4. 15 tiêu chí đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được thực hiện theo quy định tại Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT với 05 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí.

- Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáo.

- Tiêu chí 2. Phong cách nhà giáo.

- Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân.

- Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

- Tiêu chí 5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

- Tiêu chí 6. Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

- Tiêu chí 7. Tư vấn và hỗ trợ học sinh.

- Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường.

- Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường.

- Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường.

- Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan.

- Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh.

- Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

- Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc.

- Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục.

Tiêu chuẩn giáo viên tiểu học mới nhất đòi hỏi các cá nhân phải đầu tư nghiêm túc cho nghề nghiệp, là cơ sở để lựa chọn những nhà giáo vừa có tâm, vừa có tầm thực hiện hoạt động giáo dục một cách chất lượng, hiệu quả. Hy vọng những chia sẻ của Blog trên trang Codon.vn trên đây sẽ hữu ích đối với độc giả.

Liên quan đến tiêu chuẩn giáo viên, mời độc giả tham khảo thêm bài viết tiêu chuẩn chức danh giáo viên THPT.

Bài liên quan