Thi nâng ngạch công chức: Toàn bộ thông tin cần biết

Thi nâng ngạch công chức: Toàn bộ thông tin cần biết

Hầu hết trước khi tổ chức các kỳ thi nâng ngạch công chức, cơ quan có thẩm quyền đều có thông báo cụ thể để các công chức có thể nắm bắt và thực hiện thủ tục. Tuy nhiên, để giúp công chức chủ động hơn trong tiếp cận, Blog trên trang Codon.vn cung cấp bài viết thi nâng ngạch công chức: Toàn bộ thông tin cần biết.

thi nang ngach cong chuc toan bo thong tin can biet

Điều kiện thi nâng ngạch công chức là gì? Tìm hiểu quy định về thi nâng ngạch công chức, xét ngạch công chức mới nhất

Mục Lục bài viết:
1. Ngạch công chức là gì? Thi nâng ngạch là gì?
2. Điều kiện, tiêu chuẩn thi nâng ngạch công chức.
3. Hình thức, nội dung và thời gian thi nâng ngạch công chức.
4. Căn cứ xác định người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch.
5. Xếp lương khi nâng ngạch công chức.

1. Ngạch công chức là gì? Thi nâng ngạch là gì?

- Ngạch công chức được giải thích tại Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi, bổ sung 2019 là "tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức."

- Hiện nay, ngạch công chức được chia thành 06 loại:

+ Chuyên viên cao cấp và tương đương.

+ Chuyên viên chính và tương đương.

+ Chuyên viên và tương đương.

+ Cán sự và tương đương.

+ Nhân viên.

+ Ngạch khác theo quy định.

→ Mỗi ngạch sẽ có các yêu cầu về năng lực, trình độ chuyên môn riêng, trong đó chuyên viên cao cấp và tương đương là ngạch cao nhất. Chính vì có sự phân loại thành nhiều ngạch nên mới đặt ra vấn đề thi nâng ngạch công chức.

Để hiểu thêm về công chức, ngạch công chức, độc giả xem tại công chức là gì? Quy định về ngạch công chức

- Thi nâng ngạch công chức là hình thức nâng ngạch công chức để lựa chọn cá nhân có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đang giữ ngạch công chức thấp hơn lên ngạch công chức cao hơn liền kề.

- Thi nâng ngạch đối với công chức nhằm mục đích để đánh giá, lựa chọn những công chức đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực, trình độ, phù hợp với vị trí việc làm, nhu cầu sử dụng trong các cơ quan nhà nước thay vì phải tuyển dụng trực tiếp từ bên ngoài.

- Hiện nay, thi nâng ngạch tập trung vào: (1) Thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên; (2) Thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn thi nâng ngạch công chức.

- Để được thi nâng ngạch công chức, công chức giữ ngạch hiện tại phải đáp ứng 04 tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 3, Điều 30 Nghị định 138/2020/NĐ-CP:

+ Trước năm dự thi nâng ngạch liền kề: Công chức phải được xếp loại chất lượng ở mức tối thiểu là hoàn thành tốt nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, không trong thời hạn xử lý kỷ luật hay liên quan đến kỷ luật.

+ Trong cùng ngành chuyên môn, công chức phải có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ở ngạch cao hơn ngạch hiện giữ.

+ Công chức phải có tất cả các văn bằng, chứng chỉ, yêu cầu khác về chuyên môn, nghiệp vụ đối của ngạch đăng ký dự thi.

+ Có thời gian công tác tối thiểu đối với từng ngạch công chức hiện giữ để thi nâng ngạch.

Thực tế, quy định pháp luật hiện hành về thi nâng ngạch công chức còn được quy định tại các văn bản pháp luật chuyên ngành cụ thể. Để hiểu thêm về điều này, độc giả tham khảo điều kiện thi nâng ngạch kế toán viên chính mới nhất.

3. Hình thức, nội dung và thời gian thi nâng ngạch công chức.

- Quy định về thi nâng ngạch công chức, cụ thể tại Điều 37 Nghị định 138/2020/NĐ-CP đòi hỏi công chức phải qua 04 bài thi:

+ Môn 1: Môn kiến thức chung: 60 câu trắc nghiệm với thời gian là 60 phút. Nội dung liên quan đến hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, quản lý hành chính, công chức, nhiệm vụ công chức theo yêu cầu của ngạch dự thi.

thi nang ngach cong chuc toan bo thong tin can biet 2

Nâng ngạch công chức được quy định như thế nào? Thủ tục thi nâng ngạch công chức mới nhất

+ Môn 2: Môn ngoại ngữ (một trong năm tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc): 30 câu trắc nghiệm trong 30 phút.

+ Môn 3: Tin học: 30 câu trắc nghiệm trong 30 phút.

+ Môn 4: Môn chuyên môn, nghiệp vụ:

++ Nâng lên ngạch chuyên viên cao cấp: Thi viết đề án, thời gian nhiều nhất là 08 tiếng + thi bảo vệ đề án trong 30 phút.

++ Nâng lên ngạch chuyên viên chính: Thi viết trong 180 phút.

++ Nâng lên ngạch cán sự, chuyên viên: Thi viết trong 20 phút.

* Công chức không thi môn tin học nếu tổ chức thi nâng ngạch trên máy tính hoặc đối tượng đã có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

* Công chức không thi môn ngoại ngữ nếu được miễn theo đối tượng được quy định tại Khoản 6, Điều 37.

4. Căn cứ xác định người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch.

Công chức được xác định là trúng tuyển nếu đồng thời:

- Mỗi môn kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học trả lời đúng ít nhất 50% số câu hỏi trong đề.

- Bài thi chuyên môn nghiệp vụ đạt tối thiểu 50 điểm, trong đó:

+ Thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp: đạt tối thiểu 100 điểm (mỗi bài phải đạt ít nhất 50 điểm) → lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu nâng ngạch.

Kết quả nêu trên không được bảo lưu cho kỳ thi sau vì vậy công chức phải lưu ý để không bỏ lỡ kết quả thi của mình.

5. Xếp lương khi nâng ngạch công chức.

Kết quả của việc thi nâng ngạch công chức là việc công chức được bổ nhiệm vào ngạch công chức cao hơn. Khi được nâng ngạch, công chức được hưởng một mức lương khác theo hướng dẫn tại Thông tư 02/2007/TT-BNV, cụ thể:

- Chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ:

+ Căn cứ xếp hệ số lương: hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

+ Xếp công chức vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới.

- Đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ:

+ Căn cứ xếp hệ số lương: Tổng hệ số lương công phụ cấp thâm niên đang hưởng ở ngạch cũ.

+ Xếp công chức vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới.

- Nếu tổng hệ số lương + phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ cao hơn hệ số lương ở bậc cuối cùng trong ngạch mới.

+ Xếp vào hệ số lương cuối cùng trong ngạch mới + hệ số chênh lệch bảo lưu.

→ Việc xếp lương vào ngạch mới khá phức tạp, nó liên quan đến thời điểm, điều kiện, tình hình thực tế để đảm bảo đúng quyền lợi cho công chức.

Bên cạnh việc đảm bảo xếp vào hệ số lương mới, công chức vẫn được thực hiện các chính sách về BHXH, BHYT. Độc giả xem chi tiết tại mức đóng BHXH của cán bộ, công chức.

Thi nâng ngạch công chức là một quá trình dài từ lúc nộp hồ sơ cho đến lúc có quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới, vì vậy công chức có nhu cầu thi nâng ngạch phải chuẩn bị kiến thức, các tiêu chuẩn, điều kiện, đảm bảo kết quả thi hiệu quả.

Bài liên quan