Tạm ngừng sản xuất, kinh doanh có phải nộp lệ phí môn bài?

Tạm ngừng sản xuất, kinh doanh có phải nộp lệ phí môn bài?

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh không phải là điều hiếm thấy trong thực tế do nhiều yếu tố tác động. Vấn đề tạm ngừng kinh doanh là quyền tự do của các doanh nghiệp nhưng liên quan đến lệ phí môn bài là điều cần được giải đáp. Liệu rằng, tạm ngừng sản xuất, kinh doanh có phải nộp lệ phí môn bài? Câu trả lời sẽ được chuyên mục Pháp luật Thuế của Codon.vn chia sẻ trong bài viết dưới đây.

tam ngung san xuat kinh doanh co phai nop le phi mon bai

Tạm ngừng kinh doanh có cần kê khai nộp thuế không?

Mục Lục bài viết:
1. Tạm ngừng sản xuất, kinh doanh có phải nộp lệ phí môn bài?
2. Các câu hỏi thường gặp.
2.1. Tạm ngừng kinh doanh có phải thông báo với thuế?
2.2. Tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch xác định thế nào?
2.3. Tạm ngừng kinh có phải nộp báo cáo tài chính không?
2.4. Doanh nghiệp giải thể có phải nộp thuế môn bài?

1. Tạm ngừng sản xuất, kinh doanh có phải nộp lệ phí môn bài?

- Lệ phí môn bài hiện được điều chỉnh bởi Nghị định 139/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP), là loại phí được nộp bởi cá nhân, tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thuộc trường hợp được miễn.

- Tạm ngừng sản xuất, kinh doanh không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh nếu đáp ứng 02 điều kiện được quy định tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP, cụ thể:

+ Cơ sở kinh doanh đã có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng kinh doanh trước thời hạn phải nộp lệ phí - ngày 30/01 hàng năm;

+ Cơ sở kinh doanh chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng sản xuất, kinh doanh.

- Các cơ sở có thể tiến hành tra cứu mã số thuế theo hướng dẫn để nắm được các thông tin của mình.

tam ngung san xuat kinh doanh co phai nop le phi mon bai 2

Lệ phí môn bài khi tạm ngừng kinh doanh

2. Các câu hỏi thường gặp.

2.1. Tạm ngừng kinh doanh có phải thông báo với thuế?

- Liên quan đến thủ tục thông báo khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tại Khoản 1, Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020 và hướng dẫn tại Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh chỉ cần phải thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở và Phòng sẽ cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

=> Như vậy, doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh không cần phải thông báo với cơ quan thuế.

- Tuy nhiên, như đã trả lời cho câu hỏi: Tạm ngừng sản xuất, kinh doanh có phải nộp lệ phí môn bài? ở mục 1, thì cơ sở kinh doanh muốn được miễn lệ phí môn bài trong năm tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo với cơ quan thuế với thời gian hợp lý.

2.2. Tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch xác định thế nào?

- Năm dương lịch được xác định từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 cùng năm.

- Việc có văn bản gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh sau ngày 30/01 sẽ được coi là tạm ngừng kinh doanh không tròn năm dương lịch và cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vẫn phải nộp lệ phí môn bài.

Xem thêm về thời hạn nộp lệ phí môn bài thông qua bài viết: Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 126

2.3. Tạm ngừng kinh có phải nộp báo cáo tài chính không?

Việc doanh nghiệp có phải nộp báo cáo tài chính không phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có phải nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh hay không. Điều này được quy định rõ tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, cụ thể:

+ Phải nộp hồ sơ khai thuế nếu tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính..

+ Trường hợp tạm ngừng trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì không phải nộp hồ sơ khai thuế.

=> Như vậy, nếu nộp hồ sơ khai thuế thì phải nộp báo cáo tài chính, bởi đây là hai loại tài liệu đi kèm chứng minh cho nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

2.4. Doanh nghiệp giải thể có phải nộp thuế môn bài?

- Thuế môn bài được nộp chậm nhất vào ngày 30/1 hàng năm, do đó, nếu doanh nghiệp giải thể trước đó thì không phải nộp thuế môn bài trong năm dương lịch tiếp đến.

- Thực tiễn pháp luật hiện hành cho thấy, việc doanh nghiệp giải thể sẽ không được hoàn lại lệ phí môn bài đã nộp.

Tạm ngừng sản xuất, kinh doanh có phải nộp lệ phí môn bài? là vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của tổ chức, cá nhân. Các chủ thể nên chủ động trong thủ tục để không phải nộp lệ phí môn bài, giảm bớt gánh nặng tài chính trong thời gian tạm ngừng sản xuất, kinh doanh. Bạn đọc có thể xem thêm bài viết các trường hợp được miễn lệ phí môn bài mà chúng tôi đã chia sẻ.

Bài liên quan