Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN 2022: mẫu tờ khai, nơi nộp

Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN

Mỗi năm, Tổng cục Thuế sẽ có hướng dẫn cụ thể về hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN. Cá nhân có thể tự mình quyết toán thuế với cơ quan thuế hoặc ủy quyền cho đơn vị trả thu nhập thực hiện quyết toán. Với mỗi trường hợp thì hồ sơ cần chuẩn bị sẽ có những giấy tờ khác nhau.

ho so khai quyet toan thue tncn

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN gồm những gì? Tìm hiểu hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN 2022 của tổ chức được ủy quyền, cá nhân tự quyết toán thuế

Mục Lục bài viết:
1. Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN gồm những gì?
1.1. Trường hợp tự quyết toán thuế TNCN cần giấy tờ gì?
1.2. Trường hợp ủy quyền quyết toán thuế TNCN.
1.3. Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế.
2. Nơi nộp, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN.
2.1. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN.
2.2. Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN.
3. Quyết toán thuế TNCN online có được không?

* Danh mục từ viết tắt:

- TNCN: Thu nhập cá nhân

- HĐLĐ: Hợp đồng lao động

1. Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN gồm những gì?

Theo Công văn 883/TCT-DNNCN hướng dẫn về quyết toán thuế TNCN thì hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN 2022 như sau:

(Lưu ý: Các biểu mẫu được sử dụng dưới đây là biểu mẫu tại Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC)

1.1. Trường hợp tự quyết toán thuế TNCN cần giấy tờ gì?

Cá nhân khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế cần chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

- Tờ khai quyết toán thuế Mẫu số 02/QTT-TNCN.

TẢI MẪU SỐ 02/QTT-TNCN TẠI ĐÂY

- Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc: Mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN.

TẢI MẪU SỐ 02-1/BK-QTT-TNCN TẠI ĐÂY

- Hóa đơn, chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có): Bản sao.

- Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp: Bản sao.

Hoặc Chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế theo quy định của luật pháp nước ngoài: Bản sao.

- Chứng từ khấu trừ thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có): Bản sao (bản chụp từ bản chính).

+ Nếu tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức này đã chấm dứt hoạt động: Không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.

+ Nếu tổ chức, cá nhân trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử: Cá nhân tự in chuyển đổi từ chứng từ điện tử gốc mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã gửi.

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài => Áp dụng trong trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài.

- Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc: Áp dụng cho trường hợp tính giảm trừ người phụ thuộc tại thời điểm quyết toán thuế đối với người phụ thuộc chưa thực hiện đăng ký.

ho so khai quyet toan thue tncn 2

Tự quyết toán thuế TNCN cần giấy tờ gì?

Để tự làm hồ sơ khai thuế TNCN đúng quy định, người làm hồ sơ cần nắm được cách tính thuế TNCN theo quy định theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2017. Chi tiết cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh, chuyển nhượng vốn,..., đã được Codon.vn chia sẻ, mời bạn đọc tham khảo để biết cách tính đúng.

1.2. Trường hợp ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Nếu cá nhân ủy quyền cho công ty (tổ chức trả thu nhập) quyết toán thuế thay mình thì cần chuẩn bị:

- Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN từ kỳ tính thuế năm 2021 mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

TẢI MẪU SỐ 08/UQ-QTT-TNCN TẠI ĐÂY

Lưu ý: Giấy ủy quyền được hiểu là một văn bản pháp lý để ghi nhận việc người ủy quyền (tổ chức, cá nhân) ủy quyền cho người được ủy quyền thay mình thực hiện một hay nhiều công việc nào đó. Để hiểu rõ về định nghĩa, đặc điểm, cách làm giấy ủy quyền, Codon.vn mời bạn tham khảo thông tin trên wikipedia.org qua bài viết này.

1.3. Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế

Với trường hợp này, hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN gồm có:

- Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN.

TẢI MẪU 05/QTT-TNCN TẠI ĐÂY

- Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế:

+ Cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần: Mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN.

TẢI MẪU SỐ 05-1/BK-QTT-TNCN TẠI ĐÂY

+ Cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần: Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN.

TẢI MẪU SỐ 05-2/BK-QTT-TNCN TẠI ĐÂY

- Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh: Mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN.

TẢI MẪU SỐ 05-3/BK-QTT-TNCN TẠI ĐÂY

ho so khai quyet toan thue tncn 3

Chi tiết hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN cho tổ chức được ủy quyền, cá nhân tự quyết toán thuế

2. Nơi nộp, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

2.1. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Theo khoản 2 mục IV Công văn 883/TCT-DNNCN thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế được hướng dẫn cụ thể như sau:

* Cá nhân tự quyết toán thuế

- Có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại 01 nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm: Nộp tại cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm.

- Có thu nhập tiền lương, tiền công tại 02 nơi trở lên bao gồm trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp, vừa có thu nhập do tổ chức chi trả đã khấu trừ: Nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm.

Nếu không xác định được nguồn thu nhập lớn nhất trong năm => Cá nhân tự lựa chọn nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả hoặc nơi cá nhân cư trú.

- Có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ 02 nơi trở lên:

+ Đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào => nộp hồ sơ tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

+ Cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân => Nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.

+ Có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân => Nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

+ Chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ đơn vị trả thu nhập nào => Nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

+ Cá nhân cư trú không ký HĐLĐ, ký HĐLĐ dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10%

=> Nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

+ Có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại 01 nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại nơi nào thì => Nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

- Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế có hồ sơ đề nghị giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo

=> Nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ giảm thuế.

ho so khai quyet toan thue tncn 4

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2022 cho cá nhân tự quyết toán thuế

* Tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế

Nộp hồ cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó.

2.2. Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN

- Cá nhân tự quyết toán thuế: Thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 04 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (là ngày 30/4).

- Tổ chức trả thu nhập: Thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 03 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (là ngày 31/3).

Lưu ý: nếu thời hạn nộp hồ sơ trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

3. Quyết toán thuế TNCN online có được không?

- Cá nhân có thể tiến hành quyết toán thuế TNCN online bằng cách đăng nhập vào tài khoản trên hệ thống thuế điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ https :// canhan . gdt . gov . vn / và thực hiện nhập thông tin cá nhân, khai thuế theo hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý: Để tự khai thuế TNCN online, bạn cần nhớ và nhập chính xác mã số thuế của mình. Trong trường hợp quên, không nhớ mã số thuế, bạn đọc có thể xem, lấy lại bằng cách tham khảo nội dung bài viết chia sẻ Cách tra mã số thuế cá nhân của Codon.vn.

Như vậy, Blog Codon.vn đã chia sẻ cho bạn hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN cho tổ chức được ủy quyền, cá nhân tự khai thuế. Các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công cần xem xét mình thuộc trường hợp nào để tự quyết toán thuế hoặc ủy quyền cho tổ chức đang trả thu nhập quyết toán thay.

Bài liên quan