Các trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ năm 2022

Các trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Khi làm sổ đỏ, công dân phải nộp tiền sử dụng đất và các khoản lệ phí khác. Tuy nhiên theo quy định hiện hành cũng có các trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ. Bạn đọc cùng Codon.vn tìm hiểu nội dung chi tiết qua bài viết sau.

Cac truong hop khong phai nop tien su dung dat khi cap so do

Chi tiết các trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ

Mục Lục bài viết:
1. Tiền sử dụng đất là gì?.
2. Các trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ.
2.1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất và có giấy tờ về quyền sử dụng đất.
2.2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.
2.3. Giao đất không đúng thẩm quyền.
2.4. Đã nộp tiền sử dụng đất để được sử dụng đất.
2.5. Thuộc trường hợp được miễn tiền sử dụng đất.

1. Tiền sử dụng đất là gì?

Theo Khoản 21 Điều 3 Luật Đất đai 2013 thì tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước trong các trường hợp:

- Được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;

- Được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Ví dụ như chuyển từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa có mục đích kinh doanh).

- Được công nhận quyền sử dụng đất (Ví dụ như cấp sổ đỏ).

Tiền sử dụng đất là một trong những nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải đóng khi cấp sổ đỏ, để biết thêm các khoản chi phí khác, độc giả xem tại bài viết Cấp sổ đỏ lần đầu mất bao nhiêu tiền?

Theo quy định hiện hành, có một số trường hợp người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ. Chi tiết tại mục 2 sau đây.

Chi tiết về các khoản tiền thu từ quyền sử dụng đất được đề cập chi tiết trong Luật đất đai 2013. Để hiểu rõ hơn về nội dung, quá trình sửa đổi của pháp luật theo thời gian, Codon.vn mời bạn tham khảo định nghĩa chi tiết trên wikipedia.org qua bài viết này.

2. Các trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

2.1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất và có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Trường hợp 1: Đang sử dụng đất ổn định và có giấy tờ về quyền sử dụng đất đứng tên mình

Theo Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013 thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có 01 trong các loại giấy tờ quy định thì không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ.

* Các giấy tờ về quyền sử dụng đất đứng tên mình

Là 01 trong những giấy tờ sau:

- Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993;

- Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

- Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được UBND xã xác nhận là đã sử dụng trước 15/10/1993;

- Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

- Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ (Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

Truong hop nao khong phai nop tien su dung dat

Trường hợp nào không phải nộp tiền sử dụng đất?

* Sử dụng đất ổn định

Việc sử dụng đất ổn định được thực hiện theo Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

- Theo đó, đây là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cấp sổ đỏ.

- Thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định căn cứ vào thời gian và nội dung có liên quan đến mục đích sử dụng đất ghi trên một trong các giấy tờ, ví dụ như: biên lai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất; bản đồ, sổ mục kê, tài liệu điều tra, đo đạc về đất đai qua các thời kỳ;...

Trường hợp 2: Đang sử dụng đất và có giấy tờ về quyền sử dụng đất đứng tên người khác

Theo Khoản 2 Điều 100 Luật Đất đai 2013 thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ nêu tại Trường hợp 1 ghi tên người khác thì không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ nếu đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau:

- Có giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan;

- Trước ngày 1/7/2014 chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất;

- Đất không có tranh chấp.

Nếu đang là chủ sở hữu đất và các tài sản gắn liền với đất một cách hợp pháp và đã nộp đầy đủ các khoản thuế, phí theo quy định nhưng lại bị mất, hỏng sổ đỏ, sổ hồng thì bạn cần tìm hiểu thủ tục cấp lại sổ đỏ khi bị mất để nắm được điều kiện, quy trình các bước cần thực hiện để xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đúng thời hạn.

2.2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Trường hợp 1: Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp,...tại vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn

Theo Khoản 1 Điều 101 Luật Đất đai 2013 thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước 1/7/2014 mà không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất, không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ nếu đáp ứng cả 03 điều kiện:

- Có hộ khẩu thường trú tại địa phương

- Trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Được UBND xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

Doi tuong nao khong phai nop tien su dung dat khi cap so do

Đối tượng nào không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ? Tìm hiểu quy định pháp luật về các cá nhân được giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Trường hợp 2: Hộ gia đình, cá nhân sản đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước 15/10/1993

Theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước 15/10/1993; tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có một trong các hành vi vi phạm theo Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ như sau:

- Trường hợp đất có nhà ở => Không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân.

- Trường hợp có công trình xây dựng không phải là nhà ở => Không phải nộp tiền sử dụng đất nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài.

Người sử dụng đất có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đáp ứng đủ điều kiện cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ.

2.3. Giao đất không đúng thẩm quyền

Theo Khoản 1 Điều 8 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, trường hợp nguồn gốc của đất là do giao đất không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2004.

=> Nhưng khi được cơ quan nhà nước cấp sổ đỏ thì không phải nộp tiền sử dụng đất nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

- Sử dụng đất có nhà ở ổn định trước 15/10/1993 và có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất.

- Sử dụng đất có nhà ở ổn định trong khoảng thời gian từ 15/10/1993 - trước 01/7/2004 và có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất theo đúng mức thu quy định của Luật Đất đai 1993.

2.4. Đã nộp tiền sử dụng đất để được sử dụng đất

Theo Khoản 3, Khoản 4 Điều 100 Luật Đất đai 2013, nếu hộ gia đình, cá nhân đã nộp tiền sử dụng đất khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính => Thì trong các trường hợp sau, khi được cấp sổ đỏ sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất:

- Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án, quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ 15/10/1993 đến 1/7/2014.

Trong trường hợp là chủ sở hữu của đất, tài sản gắn liền với đất và muốn sang nhượng, cho tặng người khác, bạn cần hoàn tất các thủ tục sang tên theo đúng quy định pháp luật. Sau đây là chi tiết thủ tục sang tên sổ đỏ mà bạn cần nắm được.

2.5. Thuộc trường hợp được miễn tiền sử dụng đất

Ngoài 4 trường hợp đã nêu, Điều 11 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định những trường hợp được miễn tiền sử dụng đất => Đây cũng chính là những trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ.

Cụ thể gồm các trường hợp:

- Giao đất ở trong hạn mức khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai.

- Giao đất ở trong hạn mức khi cấp sổ đỏ lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

- Giao đất ở trong hạn mức cho các hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Giao đất ở trong hạn mức để bố trí tái định cư hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên đây là toàn bộ những trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ mà chuyên mục Đất đai của trang Codon.vn tổng hợp. Bạn đọc là hộ gia đình, cá nhân có thể theo dõi, kiểm tra xem mình có thuộc các trường hợp đã nêu hay không để thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Bài liên quan