Cấp sổ đỏ lần đầu mất bao nhiêu tiền? Lệ phí cấp sổ đỏ lần đầu theo Nghị định 45/2014/NĐ-CP

Cấp sổ đỏ lần đầu mất bao nhiêu tiền?

Để được cấp sổ đỏ hay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất, cá nhân, cơ quan, tổ chức phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Vậy, cấp sổ đỏ lần đầu mất bao nhiêu tiền? Đó là những khoản gì?

cap so do lan dau mat bao nhieu tien

Làm sổ đỏ lần đầu mất bao nhiêu tiền? Tìm hiểu lệ phí cấp sổ đỏ lần đầu

Mục Lục bài viết:
1. Tiền sử dụng đất.
1.1. Làm sổ đỏ lần đầu khi nào phải nộp tiền sử dụng đất?
1.2. Mức đóng tiền sử dụng đất.
2. Lệ phí trước bạ.
3. Phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ.
4. Lệ phí cấp Sổ đỏ.

1. Tiền sử dụng đất.

1.1. Làm sổ đỏ lần đầu khi nào phải nộp tiền sử dụng đất?

Căn cứ quy định tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP thì:

- Người sử dụng đất phải trả tiền sử dụng dụng đất (SDĐ) cho Nhà nước khi cấp sổ đỏ lần đầu nếu:

+ Thuộc một trong đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP, Điều 2, Khoản 1 hoặc;

+ Đất đã sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993 hoặc từ ngày 15/10/1993 → 01/7/2004 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100, Khoản 1, Luật Đất đai hoặc;

+ Đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước 01/7/2004 hoặc hoặc giao không đúng thẩm quyền/lấn chiếm từ ngày 01/7/2004 → trước 01/7/2014 được nhà nước xét cấp Sổ đỏ.

1.2. Mức đóng tiền sử dụng đất.

Nhà nước thu tiền sử dụng đất với các mức khác nhau phụ thuộc vào các trường hợp cụ thể được thu tiền sử dụng đất. Dưới đây là cách tính cho 02 trường hợp điển hình:

Trường hợp 1: Tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất không thông qua đấu giá.

Căn cứ vào quy định tại Điều 4 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân phải nộp số tiền sử dụng đất được xác định dựa trên công thức:

Tiền sử dụng đất phải nộp = Giá đất tính thu tiền SDĐ x Diện tích đất phải nộp tiền SDĐ - Tiền SDĐ được giảm (nếu có) - Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có).

Trong đó:

- Giá đất được xác định vào giá trị của khu đất được cấp sổ đỏ và lấy giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quy định làm căn cứ để xác định. Tham khảo thêm giá đất tại Hà Nội theo Quyết định 30/2019/QĐ-UBND.

- Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất được ghi rõ trong quyết định giao đất của cơ quan có thẩm quyền.

cap so do lan dau mat bao nhieu tien 2

Làm sổ đỏ mất bao lâu? Tìm hiểu chi phí phải nộp khi cấp sổ đỏ lần đầu

Lưu ý: Như đã phân tích, quy định về mức đóng tiền sử dụng đất được quy định loại đất mà nhà nước giao cho người dân sử dụng, bao gồm đất đấu giá, đất không qua đấu giá,... Để hiểu thêm về đất đấu giá nói riêng và việc đấu giá nói chung, bạn đọc có thể bấm xem thêm thông tin trong nội dung bài viết này trên wikipedia.org.

Trương hợp 2: Tiền sử dụng đất khi nhà nước cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng trước ngày 15/10/1993 mà không có giấy tờ tại Khoản 1, Điều 100 Luật Đất đai.

Tại Điều 6 Nghị định 45 xác định mức thu tiền SDĐ như sau:

- Nếu không có hành vi vi phạm theo Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP chỉ phải nộp tiền sử dụng đất ở vượt quá hạn mức công nhận đất ở.

Mức đóng = 50% tiền sử dụng đất ở tính theo giá đất được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết khấu, thu nhập, thặng dư hoặc theo phương pháp hệ số số điều chỉnh.

- Nếu có hành vi vi phạm theo Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì:

+ Nộp 50% tiền SDĐ đối với diện tích trong hạn mức theo giá đất thuộc Bảng giá đất.

+ 100% tiền SDĐ đối với diện tích đất vượt quá hạn mức công nhận theo giá đất được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết khấu, thu nhập, thặng dư hoặc theo phương pháp hệ số số điều chỉnh.

Ví dụ:

Ông Hải có thửa đất 250m2 không có giấy tờ được quy định tại Khoản 1 Điều 100 được sử dụng trước ngày 15/10/1993.

Thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có vi phạm.

Dựa trên hạn mức công nhận đất ở là 150m2 và giá đất ở tính theo phương pháp hệ số điều chỉnh với hệ số là 1,3 triệu/1m2. Hãy tính số tiền sử dụng đất mà Ông Hải phải đóng.

Câu trả lời:

- Ông Hải không phải nộp tiền sử dụng đất cho diện tích đất trong hạn mức.

- Đối với diện tích đất vượt quá hạn mức:

Mức đóng = (250 - 200) x 1,5 triệu x 50% = 37.500.000 đồng.

Như vậy, ông Hải phải nộp 37.500.000 đồng tiền SDĐ khi nhà nước cấp sổ đỏ.

2. Lệ phí trước bạ.

Khi đề nghị cấp sổ đỏ, thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ, nếu không thuộc trường hợp được miễn, người sử dụng đất phải nộp lệ phí trước bạ theo mức đóng được quy định tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP, cụ thể:

Lệ phí trước bạ = 0,5% x (Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ x giá 01 m2 đất theo Bảng giá đất được UBND cấp tỉnh ban hành).

cap so do lan dau mat bao nhieu tien 3

Cấp sổ đỏ lần đầu mất bao nhiêu tiền? Lệ phí trước bạ khi làm sổ đỏ lần đầu

Hiện tại, lệ phí trước bạ khi xin cấp sổ đỏ lần đầu, sang tên sổ đỏ được quy định cụ thể tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP. Để tìm hiểu thêm về nội dung này, bạn đọc có thể xem nội dung bài lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ của Codon.vn.

3. Phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ.

Đây là loại phí được quy định tại Thông tư 106/2021/TT-BTC.

Nội dung Thông tư này quy định về việc Hội đồng nhân dân các tỉnh được quyền xác định phí thẩm định hồ sơ phù hợp với tính chất của hồ sơ, quy mô diện tích thửa đất, mục đích sử dụng,..

Chẳng hạn:

- Tại Hà Nội: thẩm định hồ sơ giao đất: 1000 đồng/m2. Tối đa 7,5 triệu/hồ sơ (Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND).

- Tỉnh Hà Nam 300.000 đồng/hồ sơ (Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND).

Người sử dụng đất khi thực hiện thủ tục cấp lại sổ đỏ khi bị mất thì không phải nộp các loại phí, lệ phí nêu trên.

4. Lệ phí cấp Sổ đỏ.

Cũng tương tự như phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ, lệ phí cấp sổ đỏ cũng do Hội đồng nhân dân tỉnh quy định.

Lệ phí cấp mới, cấp lần đầu thông thường dao động từ 100 nghìn - 120 nghìn đồng/GCN.

Để biết về quy trình cấp sổ đỏ lần đầu, mời độc giả xem tại bài viết "Thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu".

Chi phí cấp sổ đỏ lần đầu thường cao do người dân phải chịu nhiều loại tiền, phí, lệ phí. Tuy nhiên, không phải người dân đều phải nộp tất cả các khoản tiền như trên mà tùy vào trường hợp, đối tượng cụ thể để xác định các loại tiền, phí, lệ phí tương ứng. Hy vọng với những thông tin mà chuyên mục Đất đai tại trang Codon.vn cung cấp, bạn đọc đã có thể tìm trả lời câu hỏi cấp sổ đỏ lần đầu mất bao nhiêu tiền và chủ động chuẩn bị kinh phí làm sổ đỏ đúng quy định.

Bài liên quan