Xuất file excel đơn hàng Codon.vn

Xuất file excel đơn hàng

 

Để xem và quản lý đơn hàng một cách tổng quát nhất. Phầm mềm cung cấp cho khách hàng tính năng xuất danh sách đơn hàng bằng file excel.

Click vào “Xuất Ecxel”  toàn bộ đơn hàng sẽ được xuất bằng file excel.