Quản lý phân quyền nhân viên Codon.vn

Quản lý và phân quyền nhân viên.

 

Bước 1: Để quản lý và phân quyền cho nhân viên, ta truy cập vào  website: https://codon.vn. Đăng nhập vào hệ thống

Bước 2: Ở giao diện của phầm mềm quản lý fanpage. Click vào modul “ Cài đặt

 

Sau đó hệ thống hiển thị giao diện của modul “ Cài đặt”, click vào danh mục Chia tin nhắn đến để quản lý phân quyền nhân viên.

phan quyen nhan vien

Ban có thể tích chọn vào một trong những phân quyền ở dưới đây để phân quyền cho nhân viên như:

Thứ nhất:  Không sử dụng chức năng chia tin nhắn

Thứ hai:  Chia đều cho tài khoản online tức là các cuộc hội thoại mới được chia đều cho các tài khoản và các tài khoản đó đều xem được.

Thứ ba:  Chia đều cho các tài khoản online tức là các cuộc hội thoại mới được chia đều cho các tài khoản và các tài khoản nào được chia mới có thể xem được.

Thứ tư: Chia cho các tài khoản được chọn. Ở đây là các tài khoản đã được fanpage phân quyền quản trị nên nó xuất hiện ở mục chia cho các tài khoản được chọn.

Ô thứ nhất là chia phần bình luận, dấu tròn bên cạnh tài khoản màu xanh thì tức là đã phân quyền cho tài khoản đó. Dấu tròn bên cạnh tài khoản màu đen là không được chia. Tương tự như ở ô tin nhắn

 

 

Sau khi tích vào thuộc tính bạn mong muốn >> Nhấn Lưu để hệ thống cập nhật thành công.

Video hướng dẫn Quản lý phân quyền nhân viên Codon.vn: