Video

Lọc tin nhắn, comment chưa trả lời.

 

Thứ tư là phần Lọc tin nhắn, comment chưa trả lời

 

Ta thao tác như sau: Click vào biểu tượng menu >> Click vào Lọc tin nhắn , ở bên cạnh list các cuộc hội thoại sẽ tự động lọc ra những cuộc hội thoại là tin nhắn. Ở mỗi cuộc hội thoại sẽ hiển thị icon tin nhắn màu xanh này.

 

>> Chú ý:

- Icon màu xanh biểu thị tin nhắn chưa được trả lời và đọc.

 

- Icon màu xám biểu thị tin nhắn đã được đọc.