Lọc tin nhắn theo khoảng thời gian Codon.vn

Lọc tin nhắn theo khoảng thời gian.

 

Thứ năm là phần Lọc tin nhắn, theo khoảng thời gian

 

 

Ta thao tác như sau: Click vào biểu tượng menu >> Click vào Lọc theo khoảng thời gian , ở bên cạnh list các cuộc hội thoại sẽ tự động lọc ra những cuộc hội thoại theo thời gian người dùng chọn.

 

VD: Người dùng có thể tích chọn lọc các cuộc hội thoại theo ngày, theo tuần, hoặc ngày tùy chọn ngày.

 

 

Video hướng dẫn Lọc tin nhắn theo khoảng thời gian: