Video

Lọc tin nhắn theo khoảng thời gian.

 

Thứ năm là phần Lọc tin nhắn, theo khoảng thời gian

 

 

Ta thao tác như sau: Click vào biểu tượng menu >> Click vào Lọc theo khoảng thời gian , ở bên cạnh list các cuộc hội thoại sẽ tự động lọc ra những cuộc hội thoại theo thời gian người dùng chọn.

 

VD: Người dùng có thể tích chọn lọc các cuộc hội thoại theo ngày, theo tuần, hoặc ngày tùy chọn ngày.