Gán nhãn khách hàng Codon.vn

Gắn nhãn khách hàng.

Mục đích của việc gắn nhãn khách hàng giúp phân biệt, nhận diện các loại cuộc hội thoại với khách hàng một cách tốt nhất như khách hàng đã mua hàng, hay đã gửi hàng cho khách. 

Ở giao diện phần mềm quản lý, các nhãn khách hàng được đặt ở trên list hội thoại.

 

Bước 1: Để tạo nhãn khách hàng và gắn nó vào mỗi cuộc hội thoại ta vào modul ”Cài đặt”, click vào Cài đặt chung.

Click vào modul cài đặt, ở bên phải màn hình là các nhãn khách hàng đã được tạo như: kiểm hàng, câu hỏi, mua hàng, đã gửi, hết hàng, báo xấu. 

Bước 2: Click vào nút Thêm trên màn hình để thêm mới nhãn khách hàng cho cuộc hội thoại.

Bước 3: Điền tên của nhãn khách hàng vào ô trống sau đó nhấn Lưu

>> Chú ý:

- Để chọn màu cho nhãn ta tích vào ô vuông bên cạnh nhãn để chọn màu

- Để xóa nhãn đã tạo ta click vào nút Xóa ở bênh cạnh nhãn để xóa.

Bước 4: Mở cuộc hội thoại tích chọn các nhãn khách hàng tương ứng đã tạo.

Video hướng dẫn sử dụng tính năng Gán nhãn khách hàng: