Codon.vn - Video Hướng dẫn sử dụng chức năng tạo đơn hàng

Khi khách hàng đồng ý mua một sản phẩm trên Shop của bạn, việc tạo đơn hàng cho khách để kết nối kho, vận chuyển, khách hàng rất quan trọng, thao tác này cần nhập tỉ mỉ, cẩn thận