Codon.vn - Video Hướng dẫn lọc inbox, comment trên Codon.vn

Chức năng lọc inbox/comment (hay tin nhắ/comment) trên công cụ quản lý Fanpage Facebook Codon.vn, sẽ giúp các chủ shop dễ dàng lọc các thông tin theo tiêu chí của mình như:

- Lọc tin nhắn/comment chưa đọc.
- Lọc tin nhắn/comment có chứa số điện thoại.
- Lọc tin nhắn/comment không có số điện thoại.
- Lọc tin nhắn/comment chưa trả lời.
- Lọc tin nhắn/comment Theo khoảng thời gian.