Codon.vn - Video Hướng dẫn gãn nhãn khách hàng

Với mỗi khách hàng, việc "gán nhãn" để chủ shop lọc khách hàng theo các nhãn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, Chức năng gán nhãn được tùy biến theo từng Shop, một số nhãn hay được gán như: Kiểm hàng, Câu hỏi, Mua hàng, Đã gửi, Hết hàng, Check lại, Khách bom hàng, Khách khó tính, ...