Thống kê theo doanh thu lợi nhuận Codon.vn

Thống kê doanh thu, lợi nhuận

 

Phần thống kê doanh thu, lợi nhuận này rất quan trọng khi bán hàng, vì nó tổng hợp được doanh thu , lợi thuận theo từng tháng, từng năm bằng biểu đồ, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi quản lý hơn.