Thống kê sản phẩm Codon.vn

Thống kê sản phẩm

 

Phần thống kê sản phẩm này giúp khách hàng có thể tìm kiến nhanh sản phẩm theo tên và mã, tìm kiếm sản phẩm theo danh mục. Hệ thống còn thống kê được số lượng sản phẩm tồn kho, giá trị tồn kho.