Thống kê khách hàng Codon.vn

Thống kê khách hàng

Ở đây hệ thống sẽ thống kê khách hàng theo hang tháng và năm. Ngoài ra còn lọc khách hàng theo vùng miền