Thống kê đơn hàng Codon.vn

QUẢN LÝ MODUL THỐNG KÊ

 

Để bao quát hết trong quá trình theo dõi việc bán hàng. Phần mềm Có đơn đã cung cấp cho người dùng tính năng thông kê đơn hàng, thống kê khách hàng, thống kê sản phẩm và thống kê doanh thu lợi nhuận

Để quản trị modul “Thống kê”, Ta click vào modul Thống kê

 

Thống kê đơn hàng

 

Đầu tiên là thống kê đơn hàng( đơn hàng trạng thái đã thành công) qua số liệu và biểu đồ hình tròn. Ngoài ra có thể xem thống kê bán hàng qua từng người dùng.

 

 

Ở phần thống kê này khách hàng có thể theo dõi:

- Tổng đơn hàng bán được

- Tổng tiền đơn hàng bán được

- Tổng số sản phẩm của đơn hàng