Quản lý sản phẩm Codon.vn

Quản lý sản phẩm

Quản lý sản phẩm bao gồm tất cả các danh sách sản phẩm của danh mục, nó bao gồm các thông tin của sản phẩm như: tên, mã, danh mục, khối lượng, số lượng….

Để quản trị sản phẩm ta click vào “Quản lý sản phẩm

 

Phần mềm codon đã tích hợp khá nhiều tính năng cho phần quản lý sản phẩm như:

- Tìm kiếm nhanh sản phẩm theo đơn, mã, danh mục, thuộc tính.

- Thêm mới sản phẩm

- Chỉnh sửa sản phẩm

- Xóa sản phẩm đã tạo

Thứ nhất: Tìm kiếm sản phẩm nhanh theo đơn, mã, danh mục, thuộc tính. Để tìm kiếm sản phẩm ta điền đầy đủ thông tin ở ô tìm kiếm sau đó bấm Enter.

 

Thứ hai: Thêm mới sản phẩm. Để tạo mới một sản phẩm ta click vào “ Thêm sản phẩm mới”. Màn hình sẽ hiển thị ra một form để điền thông tin của sản phẩm

- Điền tên sản phẩm

- Điền mã sản phẩm

- Chọn xem sản phẩm hiển thị ở danh mục nào

- Điền khối lượng của sản phẩm (khối lượng tính theo kg)

- Điền số lượng (số lượng tính theo chiếc)

- Điền giá nhập vào của sp

- Điền giá bán của sản phẩm

- Chọc các thuộc tính của sản phẩm

- Click vào Lưu để lưu thông tin sản phẩm

- Click vào Sao chép để sao chép sản phẩm mới tạo ở trên

Sau khi tạo xong danh sách sản phẩm, ta có thể chỉnh sửa và xóa sản phẩm

Thứ ba: Chỉnh sửa thông tin sản phẩm. Ta click vào icon bút chì màu vàng để chỉnh sửa

 

Hệ thống sẽ hiển thị ra form thông tin của sản phẩm, sau khi chỉnh sửa xong click vào nút Cập nhật sản phẩm, để lưu lại thông tin vừa mới chỉnh sửa.

 

Thứ tư: Xóa sản phẩm đã tạo. Ta click vào icon thùng rác màu đỏ để xóa.   

 

Hệ thống sẽ hiển thị một thống báo để xác nhận xem bạn có đồng ý xóa sản phẩm này không

- Click vào OK là đồng ý xóa

- Click vào Hủy để dừng thao tác xóa sản phẩm