Quản lý modul khách hàng Codon.vn

QUẢN LÝ MODUL KHÁCH HÀNG

Truy cập vào website: https://codon.vn

Ở giao diện phần mềm codon.vn. Ta click vào modul “ Đơn hàng” hệ thống sẽ link sang một phần mềm có tên là kho.codon.vn. Click vào modul Khách hàng có chức năng quản lý tất cả danh sách khách hàng bao gồm thông tin của khách hàng như: Tên khách hàng, số điện thoại, email.

 

Một số tính năng của modul khách hàng như:

- Tìm tên khách hàng

- Thêm mới khách hàng

- Chỉnh sửa thông tin khách hàng và xóa danh sách khách hàng.

Thứ nhất: Nếu danh sách khách hàng quá nhiều, ta không thể kéo và tìm hết tên khách hàng. Với tính năng tìm kiếm theo tên cho phép tìm kiếm nhanh khách hàng bằng Tên. Ta nhập tên khách hàng cần tìm vào ô “ Tìm tên khách hàng” sau đó bấm Enter.

 

Chức năng thứ hai: Thêm mới khách hàng

Để thêm mới danh sách khách ta click vào icon dấu cộng, hệ thống sẽ hiển thị ra một form để điền thông tin của khách hàng.

 

- Điền tên khách hàng

- Điền email

- Số điện thoại

- Địa chỉ

- Ghi chú

Click vào nút “ Thên khách hàng” để lưu thông tin khác hàng.

Chức năng thứ ba: Chỉnh sửa thông tin khách hàng

Để chỉnh sửa thông tin khách hàng ta click vào icon bút chì màu xanh để chỉnh sửa. Hệ thống load ra form thông tin của khách hàng. Sau khi chỉnh sửa xong, click vào “Cập nhật khách hàng” để lưu thông tin vừa mới chỉnh sửa.

 

Chức năng thứ tư: Xóa danh sách khách hàng

Để xóa một khách hàng mà bạn muốn, Click vào icon thùng rác màu đỏ để thực hiện xóa.

 

Sau khi click vào xóa, hệ thống sẽ gửi một thông báo xác nhận lại xem bạn có muốn xóa khách hàng đi không.

 

- Click vào Ok là đồng ý xóa

- Click vào Hủy là không thực hiện xóa khách hàng đó nữa.