Quản lý đơn hàng Codon.vn

Truy cập vào website: https://codon.vn

 

Ở giao diện phần mềm codon.vn. Ta click vào modul “ Đơn hàng” hệ thống sẽ link sang một phần mềm có tên là kho.codon.vn, ở phần mềm này giúp ta có thể quản trị được các danh sách sản phẩm, danh sách đơn hàng, thống kê các đơn hàng…

Modul đơn hàng bao gồm ba phần là

 

- Quản lý đơn hàng

- Tạo đơn hàng

- Xuất đơn hàng bằng file excel

 

 

Quản lý đơn hàng

 

Quản lý đơn hàng bao gồm tất cả các danh sách đơn hàng đã được tạo. Ở đây ta có thể tìm kiếm nhanh tên khách hàng, và trạng thái của đơn hàng trong danh sach đơn hàng.

 

 

Điền tên khách hàng muốn tìm và click vào ô trạng thái. Ở dấu mũi tên màu đen sẽ xổ ra một list các trạng thái của đơn hàng, sau đó chọn trạng thái. Bấm enter  hệ thống sẽ trả về kết quả đơn hàng. VD như khách hàng tên là Tươi và trạng thái vận chuyển là mới.

 

 

Ở phần quản lý đơn hàng, hệ thống còn tích hợp tính năng, Xem, sửa, hủy đơn, xóa, xem vận chuyển đơn hàng.

Để có thể xem đơn hàng, ta click vào icon hình cái mắt ở mỗi đơn hàng để xem thông tin chi tiết về đơn hàng đó.

 

 

Hệ thống sẽ hiện ra form chi tiết của đơn hàng bao gồm: Thông tin của khách hàng, thông tin sản phẩm, thanh toán, trạng thái đơn hàng, ghi chú của sản phẩm.

 

 

Tiếp theo, Ở tính năng Chỉnh sửa đơn hàng ta có thể chỉnh sửa thông tin của đơn hàng như: Thông tin của khách hàng, thông tin sản phẩm, thanh toán, trạng thái đơn hàng, ghi chú của sản phẩm.

Click vào icon bút chì màu xanh để chỉnh sửa thông tin.

 

 

Chỉnh sửa thông tin khách hàng, ta có thể xem lại thông tin của đơn hàng , chỉnh sửa lại được số lượng sản phẩm, trạng thái sản phẩm, địa chỉ của khách hàng.

VD:  Chỉnh sửa form thông tin của khách hàng.

 

 

 

Chỉnh sửa thông tin sản phẩm, ở đây ta có thể chỉnh sửa được số lượng, số tiền giảm giá của sản phẩm.

- Click vào Dấu + là tăng số lượng sản phẩm

- Click vào Dấu là giảm số lượng sản phẩm

- Click vào ô kiểu giảm giá, có hai kiểu là: Giảm theo phần trăm và giảm tiền mặt. Chọn kiểu giảm và hệ thống sẽ tự động tính tiền giá sản phẩm.

 

 

Chỉnh sửa trạng thái đơn hàng và Ghi chú

- Click vào dấu tam giác màu đen ở ô trạng thái để chọn trạng thái khác của đơn hàng.

- Click vào ô Ghi chú để thêm, hoặc chỉnh sửa thêm ghi chú.

 

 

Sau khi cập nhật lại thông tin của đơn hàng ta click vào nút “Cập nhật đơn hàng” ở đầu trang hoặc nút “Cập nhật” ở cuối trang.

Cuối cùng là tính năng Hủy đơn hàng đã tạo. Khi khách hàng muốn hủy một đơn hàng, không muốn đơn hàng đó xuất hiện ở danh sách đơn hàng nữa. Ta click vào icon thùng rác màu đỏ ở mỗi đơn hàng để xóa đơn hàng đó đi.

 

 

Hệ thống sẽ gửi một tin nhắn thông báo đến để xác nhận lần nữa xem bạn có muốn hủy đơn hàng đó đi không.

 

 

Click vào Ok là đồng ý xóa, click vào nút Hủy là không xóa đơn hàng đó nữa.