Quản lý đối tác vận chuyển Codon.vn

Quản lý đối tác vận chuyển

 

Để quản lý các đối tác vận chuyên ta click vào danh mục “quản lý đối tác vận chuyển” để quản trị.

 

Click vào nút “kết nối” để thực hiện kết nối giao hàng với đối tác vận chuyển. Sau khi click hệ thống sẽ hiển thị ra một form để đăng sử dụng dịch vụ giao hàng

 

  1. Nếu bạn đã có tài khoản thì thực hiện đăng nhập tài khoản, Điền email đăng nhập, mật khẩu. Sau đó click nút “ Kết nối” để kết nối với đối tác vận chuyển.
  2. Nếu bạn chưa có tài khoản. Bạn click vào”Đăng ký” để tạo tài khoản kết nối với đối tác vận chuyển.