Quản lý danh mục sản phẩm Codon.vn

QUẢN LÝ MODUL SẢN PHẨM

Truy cập vào website: https://codon.vn

Ở giao diện phần mềm codon.vn. Ta click vào modul “ Đơn hàng” hệ thống sẽ link sang một phần mềm có tên là kho.codon.vn. Click vào modul Sản phẩm có chức năng quản lý tất cả danh sách sản phẩm, danh mục sản phẩm, thuộc  tính sản phẩm.

 

Một số tính năng của modul sản phẩm như:

- Quản lý danh mục sản phẩm

- Quản lý sản phẩm

- Quản lý thuộc tính của sản phẩm.

 

Quản lý danh mục sản phẩm

Danh mục quản lý sản phẩm bao gồm các danh mục của sản phẩm, ví dụ như, danh mục 1, danh mục 2. Để quản trị phần danh mục sản phẩm ta click vào “ Quản lý danh mục

 

Để tạo mới một danh mục ta click vào “ Thêm mới danh mục”. Màn hình sẽ hiển thị ra một form để điền thông tin của danh mục.

  1. Chọn danh mục mới tạo thuộc danh mục cha nào, VD: Chọn danh mục cha là Quần áo
  2. Điền tên danh mục con là: Áo nỉ
  3. Điền vị trí sắp xếp
  4. Click vào Lưu để lưu thông tin danh mục
  5. Click vào Hủy để không tạo danh mục mới

>> Chú ý: Khi tạo danh mục ta có thể không chọn danh mục cha. Mà tạo trực tiếp danh mục.

Sau khi tạo xong danh mục sản phẩm, ta có thể chỉnh sửa và xóa danh mục.

Thứ nhất: Chỉnh sửa thông tin danh mục. Ta click vào icon bút chì màu xanh để chỉnh sửa

 

Hệ thống sẽ hiển thị ra thông tin của danh mục, sau khi chỉnh sửa xong click vào nút Lưu, để lưu lại thông tin vừa mới chỉnh sửa.

 

 

Thứ hai: Xóa danh mục đã tạo. Ta click vào icon thùng rác màu đỏ để xóa danh mục

 

 

Hệ thống sẽ hiển thị một thống báo để xác nhận xem bạn có đồng ý xóa danh mục này không

 

  • Click vào OK là đồng ý xóa
  • Click vào Hủy để không dừng thao tác xóa danh mục