Cấu hình địa chỉ kho Codon.vn

Cấu hình địa chỉ kho

 

Để quản lý  địa chỉ của kho ta click vào danh mục “cấu hình địa chỉ kho” để quản trị.

Click vào mũi tên tam giác đen sẽ xổ xuông các địa điểm để chọn. Chọn đầy đủ các trường bao gồm: Thành phố, quận/huyện, phường xa, Số điện thoại. Sau đó click vào nút “Lưu” để lưu thành công thông tin của kho.