Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Điều kiện và thủ tục cấp chứng chỉ

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Điều kiện và thủ tục cấp chứng chỉ

Chứng chỉ hành nghề xây dựng là cơ sở để cá nhân được hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Vậy chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: điều kiện và thủ tục cấp chứng chỉ được quy định như thế nào? Mời bạn đọc cùng Codon.vn tìm hiểu nội dung chi tiết tại bài viết sau.

chung chi hanh nghe hoat dong xay dung dieu kien va thu tuc cap chung chi

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 2, hạng 3, chi tiết hồ sơ, thủ tục quy định về cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

Mục Lục bài viết:
1. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
1.1. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
1.2. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.
2. Câu hỏi liên quan.
2.1. Thời hạn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong bao lâu?
2.2. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hết bao nhiêu tiền?
2.3. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có giá trị trong bao lâu?
2.4. Ai có quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng?

1. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Quy định về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được ghi nhận tại Điều 66 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, Điều 149 Luật xây dựng 2014 và những văn khác có liên quan, cụ thể:

1.1. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Chứng chỉ hành nghề được phân thành hạng I, hạng II và hạng III, đối với từng hạng chứng chỉ thì sẽ có những điều kiện khác nhau:

* Điều kiện chung:

(1) Cá nhân được cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

(2) Đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ.

- Đối với chứng chỉ hạng I:

+ Về trình độ: có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ.

+ Về kinh nghiệm: có 07 năm trở lên tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ.

- Đối với chứng chỉ hạng II:

+ Về trình độ: có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ.

+ Về kinh nghiệm: có 04 năm trở lên tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ.

- Đối với chứng chỉ hạng III:

+ Về trình độ: có trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ.

+ Về kinh nghiệm: có 02 năm trở lên (đối với cá nhân có trình độ đại học); có 03 năm trở lên (đối với cá nhân có trình độ cao đẳng/trung cấp) tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

(3) Đã trải qua sát hạch kiểm tra kinh nghiệm nghề nghiệp, kiến thức pháp luật liên quan đến ngành nghề xây dựng.

Lưu ý: Đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì phải có giấy tờ về cư trú/giấy phép lao động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

* Điều kiện riêng:

Tương ứng với chứng chỉ hành nghề xây dựng cụ thể về khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thiết kế quy hoạch xây dựng, giám sát thi công xây dựng, định giá xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì pháp luật lại quy định những điều kiện rõ ràng, khác nhau.

Nội dung được đề cập từ Điều 68 - Điều 75 Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

=> Tùy thuộc vào các loại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khác nhau thì cần phải đáp ứng những điều kiện tương ứng mà pháp luật đã quy định.

1.2. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Căn cứ Điều 76, Điều 80 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được diễn ra như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng gồm có:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (Mẫu 01 - Phụ lục I Nghị định 15/2021).

TẢI ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TẠI ĐÂY

- 02 ảnh 4 x 6 cm (được chụp trong khoảng thời gian không quá 06 tháng; có tệp tin ảnh, nền màu trắng chân dung của người đề nghị).

- Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với từng loại, hạng chứng chỉ (bản sao có chứng thực).

- Giấy tờ chứng minh về nơi cư trú hợp pháp tại Việt Nam/giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp (bản sao có chứng thực - áp dụng đối với cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ là người nước ngoài).

- Kết quả sát hạch đạt yêu cầu (bản sao- áp dụng trong trường hợp đã sát hạch trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề).

- Quyết định phân công công việc của tổ chức, cá nhân/văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật và chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai (bản sao)

chung chi hanh nghe hoat dong xay dung dieu kien va thu tuc cap chung chi 2

Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng gồm những gì? Cập nhật thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng mới nhất

Bước 2: Nộp hồ sơ.

- Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề nộp 01 bộ hồ sơ tại một trong các cơ quan sau:

(1) Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng.

(2) Sở xây dựng, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Hình thức nộp hồ sơ: cá nhân có thể nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền.

+ Nộp trực tuyến qua mạng.

+ Gửi qua đường bưu điện.

Bước 3: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

- Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân khi đáp ứng đủ những điều kiện mà pháp luật quy định và nộp đầy đủ hồ sơ.

- Cơ quan có thẩm quyền có quyền từ chối cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân khi cá nhân không đáp ứng đủ những điều kiện hoặc không nộp đầy đủ hồ sơ. Trong trường hợp này, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho cá nhân đề nghị được biết.

2. Câu hỏi liên quan.

2.1. Thời hạn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động trong bao lâu?

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 80 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, thời hạn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

2.2. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hết bao nhiêu tiền?

Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Thông tư 172/2016/TT-BTC lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng là: 300 nghìn đồng/chứng chỉ

2.3. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có giá trị trong bao lâu?

- Căn cứ Điều 62 Nghị định 15/2021/NĐ-CP thì chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có hiệu lực 05 năm khi cấp lần đầu.

- Riêng đối với chứng chỉ hành nghề của cá nhân nước ngoài, hiệu lực được xác định theo thời hạn được ghi trong giấy phép lao động hoặc thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng không quá 05 năm.

2.4. Ai có quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng?

Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định tại Khoản 3 Điều 149 Luật xây dựng 2014:

- Đối với chứng chỉ hạng I: cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng có thẩm quyền cấp chứng chỉ.

- Đối với chứng chỉ hạng II, hạng III: Sở Xây dựng, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ có thẩm quyền cấp chứng chỉ.

Trên đây là toàn bộ nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Điều kiện và thủ tục cấp chứng chỉ mà chuyên mục Xây dựng đã chia sẻ với bạn đọc. Đối với mỗi cá nhân khi đáp ứng đủ những tiêu chuẩn theo luật định thì sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ phù hợp với năng lực.

Bài liên quan