Định mức sử dụng vật liệu xây dựng theo phụ lục VII, Thông tư 12/2021/TT-BXD

Định mức sử dụng vật liệu xây dựng

Vật liệu xây dựng là yếu tố vật chất quyết định hình thành nên công trình xây dựng. Để sử dụng vật liệu xây dựng hiệu quả, chất lượng, pháp luật đã có quy định cụ thể về định mức sử dụng vật liệu xây dựng.

dinh muc su dung vat lieu xay dung

Thông tư số 12/2021/TT-BXD về định mức vật tư trong xây dựng

Mục Lục bài viết:
1. Nội dung định mức sử dụng vật liệu xây dựng.
2. Cấu trúc tập định mức sử dụng vật liệu xây dựng.
3. Áp dụng định mức sử dụng vật liệu xây dựng.

Chú ý: Vật tư, vật liệu xây dựng được hiểu là bất cứ loại vật liệu nào được sử dụng để phục vụ mục đích xây dựng. Tổng quan thông tin về vật liệu xây dựng và cách xác định chi phí xây dựng đã được chia sẻ trên cổng bách khoa toàn thư mở wikipedia.org, bạn đọc có thể bấm vào nội dung bài viết này để có thêm thông tin.

1. Nội dung định mức sử dụng vật liệu xây dựng .

Định mức sử dụng vật liệu xây dựng được quy định cụ thể tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 12/2021/TT-BXD.

- Định mức sử dụng vật liệu xây dựng là định mức kinh tế-kỹ thuật.

+ Định mức kinh tế-kỹ thuật là định mức được áp dụng cho tư liệu sản xuất, máy móc, nhân công, thiết bị, năng lượng,...

- Định mức sử dụng vật liệu xây dựng quy định về:

Mức hao phí của từng loại vật liệu → cấu thành nên một đơn vị khối lượng công tác xây dựng / một loại cấu kiện hay kết cấu xây dựng.

- Định mức xây dựng phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế thi công.

dinh muc su dung vat lieu xay dung 2

Nội dung định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng mới nhất

Bên cạnh việc lập dự toán vật tư, công tác thí nghiệm vật liệu, công trình xây dựng cũng cần được các nhà thầu, đơn vị tư vấn xây dựng tính toán trước khi thi công, đấu thầu xây dựng. Thông tin về vấn đề này, bạn đọc có thể xem thêm trong bài chia sẻ định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Codon.vn.

2. Cấu trúc tập định mức sử dụng vật liệu xây dựng.

Cấu trúc định mức sử dụng vật liệu xây dựng được chia thành 02 phần và 02 phụ lục kèm theo.

Phần 1: Định mức sử dụng vật liệu.

- Tại phần này, tập định mức được tổ chức thành 10 chương, tương ứng với các công tác cụ thể, lần lượt như sau:

+ Công tác bê tông, cấp phối vật liệu của công trình giao thông

+ Công tác xây, trát, hoàn thiện.

+ Công tác làm giàn giáo.

+ Công tác gia công kết cấu gỗ.

+ Công tác gia công kim loại, gia công kết cấu kim loại.

+ Công tác bảo ôn.

+ Công tác khác (chống thấm, chống ẩm; khớp nối, khe co giãn;...)

- Trong mỗi định mức thể hiện được các nội dung: Mã hiệu, loại vật liệu, đơn vị, số lượng ,loại công tác, vật liệu dùng cho một đơn vị định mức.

- Trong các định mức được ghi nhận tại các chương, thì định mức sử dụng vật liệu xây dựng trong công tác xây, trát và hoàn thiện là phức tạp nhất nhưng cũng cơ bản nhất, quan trọng nhất, là định mức không thể không áp dụng trong quá trình xây dựng công trình.

Phần 2: Định mức hao hụt vật liệu.

- Phần 2 không được tổ chức thành các chương tương tự như phần I, nội dung tại phần này được xây dựng dựa trên các khâu trong thi công, gia công công trình, từ trung chuyển, gia công, đến vận chuyển, bảo quản tại kho.

- Trong các định mức hao hụt, thì định mức hao hụt vật liệu trong thi công là quan trọng nhất và cần được chú trọng nhất.

Phần phụ lục:

Gồm có 02 phụ lục về bảng trọng lượng đơn vị vật liệu và bảng phân loại gỗ. Liệt kê các trên vật liệu, trọng lượng, đơn vị và ghi chú.

Để biết thêm chi tiết về định mức sử dụng vật liệu xây dựng, các bạn tải định mức sử dụng vật liệu xây dựng được ban hành tại Phụ lục VII, Thông tư 12/2021/TT-BXD tại đây:

TẢI ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG THEO THÔNG TƯ 12/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

dinh muc su dung vat lieu xay dung 3

Cấu trúc tập định mức vật liệu xây dựng, quy định về cách tính định mức hao hụt nguyên vật liệu

3. Áp dụng định mức sử dụng vật liệu xây dựng.

- Mục đích sử dụng: việc sử dụng, tham khảo định mức sử dụng vật liệu xây dựng, nhà tư vấn thiết kế lấy đó làm cơ sở để lập định mức dự toán xây dựng công trình, lập kế hoạch và quản lý vật liệu xây dựng. (Chi tiết về vấn đề này, mời bạn tham khảo tại bài viết "Định mức dự toán xây dựng công trình" để có thêm thông tin).

- Tiêu chí đánh giá tính phù hợp của định mức:

+ Yêu cầu kỹ thuật.

+ Tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế thi công của loại công tác xây dựng.

+ Cấu kiện và kết cấu xây dựng.

- Nguyên tắc áp dụng: Sử dụng cả phần thuyết minh và hướng dẫn áp dụng cho từng chương theo từng công tác cụ thể.

Dựa vào những thông tin về định mức sử dụng vật liệu xây dựng Blog Codon.vn chia sẻ, có thể thấy, sự tồn tại của định mức vậy tư xây dựng có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động thi công xây dựng công trình, làm cơ sở, căn cứ để lập nên định mức, giúp người xây dựng tính toán được chính xác chi phí phải bỏ ra, tránh lãng phí.

Bài liên quan