Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất chỉ có giấy viết tay năm 2022

Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất chỉ có giấy viết tay

Thực tế cho thấy, hợp đồng mua bán đất (chuyển nhượng quyền sử dụng đất) viết tay khá phổ biến. Tuy nhiên, nhiều trường hợp người dân thực hiện sai và không được cấp sổ đỏ. Vậy Mua đất giấy tay có làm sổ được không? Điều kiện, thủ tục cấp sổ đỏ cho đất chỉ có giấy viết tay thế nào? Vấn đề này được chuyên mục Đất đai tại trang Codon.vn thông tin ngay sau đây.

thu tuc cap so do cho dat chi co giay viet tay

Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất mua bán bằng giấy viết tay 2022

Mục Lục bài viết:
1. Mua bán đất chỉ có giấy "viết tay" có được cấp sổ đỏ không?
2. Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất chỉ có giấy "viết tay" 2022?
2.1. Hồ sơ khi thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ.
2.2. Trình tự thực hiện.
2.3. Thẩm quyền cấp Sổ đỏ.
3. Các vấn đề cần lưu ý.
3.1.Mua bán đất bằng giấy viết tay thường dẫn đến tranh chấp.
3.2. Phí cấp Sổ đỏ cho người sử dụng đất.

1. Mua bán đất chỉ có giấy "viết tay" có được cấp sổ đỏ không?

- Theo quy định tại Điều 167, Khoản 3, Điểm a, Luật Đất đai 2013 thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực.

→ Như vậy, hợp đồng mua bán đất được chấp nhận không phụ thuộc vào hình thức lập văn bản bằng đánh máy hay viết tay, mà dựa vào việc hợp đồng đã được công chứng, chứng thực hay chưa.

=> Vì vậy, mua bán đất chỉ có giấy viết tay nhưng có công chứng, chứng thực vẫn có thể được cấp sổ đỏ nếu đáp ứng các điều kiện khác của một hợp đồng dân sự về chủ thể, đối tượng của hợp đồng,...Khi hợp đồng mua bán đất được công chứng, chứng thực, bên mua phải thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ tại cơ quan có thẩm quyền.

- Tuy nhiên, hợp đồng mua bán đất chỉ có giấy viết tay, không có công chứng, chứng thực vẫn có thể được cấp sổ đỏ trong trường hợp được quy định tại Khoản 54, Điều 1, Nghị định 01/2017/NĐ-CP, cụ thể:

+ Đang sử dụng đất nhận chuyển nhượng trước ngày 01/01/2008.

+ Đang sử dụng đất nhận chuyển nhượng từ 01/01/2008 → 01/7/2014 mà có một trong các giấy tờ thuộc Điều 100 Luật đất đai và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP; Khoản 17 Điều 2, Nghị định 01.

Lưu ý:

- Người đang sử dụng đất trong giai đoạn nêu trên không cần phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

- Các trường hợp sử dụng đất này phải không thuộc Khoản 2, Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

- Người sử dụng đất sẽ không phải nộp hợp đồng hay văn bản chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Theo quy định, để có thể chuyển nhượng, tặng cho nhà đất thì cá nhân, tổ chức bên bán phải có sổ đỏ, sổ hồng làm căn cứ pháp lý. Tuy nhiên thực tế, có rất nhiều trường hợp các bên tham gia vào giao dịch mua bán, trao tặng đất mà không có sổ đỏ. Vậy mua đất không có sổ đỏ có bị phạt không? Bạn đọc có thể tìm được câu trả lời thông qua link bài viết này của Codon.vn.

thu tuc cap so do cho dat chi co giay viet tay 2

Mua đất giấy tay có làm sổ được không? Quy định cấp sổ đỏ cho giấy viết tay 2022

2. Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất chỉ có giấy viết tay 2022?

2.1. Hồ sơ khi thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ.

Đối với việc thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài khác gắn liền với đất lần đầu, người đang sử dụng đất phải chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ được quy định tại Khoản 1, Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, bao gồm:

- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (Mẫu 04a/ĐK, ban hành kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT).

- Một trong các giấy tờ thuộc Điều 100 Luật Đất đai, Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP; Khoản 17 Điều 2, Nghị định 01 (nếu chưa đăng ký về quyền sử dụng đất).

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

2.2. Trình tự thực hiện.

Trình tự thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu được quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, cụ thể:

Bước 1: Người đang sử dụng đất nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền.

Việc nộp các tài liệu giấy tờ có thể là:

- Bản sao có công chứng, chứng thực.

- Bản sao và bản chính để đối chiếu và xác thực.

- Bản chính.

Hình thức nộp: Trực tiếp/qua đường bưu điện.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Ở bước này, cơ quan có thẩm quyền phải gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính

Bước 3: Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính. 

Bước 4: Nhận kết quả.

- Trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời hạn tối đa là 40 ngày.

Lưu ý: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ là Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND cấp xã.

2.3. Thẩm quyền cấp Sổ đỏ.

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 105 Luật Đất đai bao gồm:

- UBND cấp tỉnh cấp cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

UBND tỉnh có thể ủy quyền cho Cơ quan tài nguyên môi trường cùng cấp.

- UBND cấp huyện cấp cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ cũng là cơ quan có thẩm quyền cấp lại khi người sử dụng đất thực hiện thủ tục cấp lại sổ đỏ khi bị mất.

thu tuc cap so do cho dat chi co giay viet tay 3

Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất mua bằng giấy viết tay, cách hợp thức hóa nhà đất mua giấy tay 2022

Để có thể hiểu hơn về vai trò, thẩm quyền cấp sổ đỏ của Ủy ban nhân dân các cấp và các thông tin liên quan, bạn đọc có thể bấm tìm hiểu thêm thông tin trên wikipedia.org qua bài viết này.

3. Các vấn đề cần lưu ý.

3.1. Mua bán đất bằng giấy viết tay thường dẫn đến tranh chấp.

- Việc thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước 01/7/2014 bằng giấy viết tay có thể sẽ xảy ra những tranh chấp do tính pháp lý không được bảo đảm cao, mặc dù nó vẫn được coi là căn cứ để cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

- Giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện bởi nhiều phương thức, nhưng phương thức giải quyết giải quyết được khuyến khích là hòa giải (trừ trường hợp tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất là bắt buộc hòa giải) và phương thức hiệu quả nhất là khởi kiện tại Tòa án.

Thông tin về việc hòa giải đất mua bán, cho tặng có tranh chấp, bạn đọc có thể tìm hiểu trong bài thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai của Codon.vn.

3.2. Phí cấp Sổ đỏ cho người sử dụng đất.

- Lệ phí cấp mới Giấy chứng nhận cho người người sử dụng đất được HĐND tỉnh quy định, do đó, mỗi tỉnh sẽ có các lệ phí khác nhau, thông thường là 100.000 đồng/hồ sơ. 

Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất chỉ có giấy viết tay và các thông tin về điều kiện, hồ sơ cần có đã được Codon.vn chia sẻ. Tóm lại, đối với người đang sử dụng đất chuyển nhượng trước ngày 01/7/2014 sẽ được cấp sổ đỏ nếu đáp ứng đủ các điều kiện luật định mặc dù mua bán đất chỉ có giấy viết tay.

Bài liên quan