Thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu theo Luật đất đai 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu

Xin cấp sổ đỏ lần đầu được hiểu là xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận - GCN) đối với thửa đất chưa từng được cấp sổ đỏ hoặc đã cấp nhưng không đúng quy định pháp luật. Thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu sẽ được chuyên mục Đất đai tại trang Codon.vn chia sẻ ngay sau đây.

thu tuc xin cap so do lan dau

Trình tự hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Mục Lục bài viết:
1. Khi nào được cấp sổ đỏ lần đầu?
2. Hồ sơ xin cấp sổ đỏ lần đầu
3. Trình tự thủ tục làm sổ đỏ lần đầu
4. Xin sổ đỏ lần đầu ở đâu?
5. Làm sổ đỏ lần đầu mất bao lâu?
6. Cấp sổ đỏ lần đầu mất bao nhiêu tiền

1. Khi nào được cấp sổ đỏ lần đầu?

Nhà nước cấp sổ đỏ lần đầu nếu thuộc một trong các trường hợp sau được quy định tại Điều 99 Luật Đất đai 2013:

- Được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất khi có đủ điều kiện được quy định tại Điều 100, Điều 101 và Điều 102 của Luật Đất đai. 

- Người được giao đất, cho thuê đất sau ngày 01/7/2014.

Lưu ý: Mặc dù có "cấp sổ lần đầu" nhưng không sử dụng cụm thuật ngữ "cấp sổ đỏ lần hai hoặc lần ba". Trường hợp có sự kiện làm thay đổi chủ sở hữu quyền sử dụng đất thì thực hiện thủ tục sang tên hay còn gọi là thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất và trường hợp làm mất sổ đỏ thì thực hiện thủ tục cấp lại sổ đỏ khi bị mất.

2. Hồ sơ xin cấp sổ đỏ lần đầu

Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức,...khi thuộc một trong các trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, cụ thể:

(1) Đơn đăng ký, cấp GCN (Mẫu số 04a/ĐK ban hành kèm theo TT).

(2) Một trong các loại giấy tờ chứng minh đủ điều kiện tại Điều 100 Luật Đất đai, Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP nếu đăng ký quyền sử dụng đất.

(4) Nếu đăng ký quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất thì phải có một trong các giấy tờ tại Điều 31, 32, 33, 34 Nghị định 43.

(5) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính. Nếu được miễn, giảm thì phải có giấy tờ liên quan chứng minh.

Ngoài ra, đối với các chủ thể hoặc trong các trường hợp khác nhau, có thể chuẩn bị thêm các loại giấy tờ khác phù hợp.

Lưu ý: Các giấy tờ chứng minh có thể sử dụng bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao có bản chính kiểm tra, đối chiếu. (Theo quy định của pháp luật, việc sao y công chứng được thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền để chứng thực về việc sao chép y nguyên lại bản gốc. Để có thêm thông tin, bạn đọc có thể tham khảo tổng quan vấn đề trên Cổng bách khoa toàn thư mở wikipedia.org qua bài viết này).

thu tuc xin cap so do lan dau 2

Cấp hồ sơ lần đầu cần những giấy tờ gì? Thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu cho cá nhân, hộ gia đình

3. Trình tự thủ tục làm sổ đỏ lần đầu

Quy trình làm sổ đỏ lần đầu được thực hiện theo quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Điều 70. Cụ thể như sau:

- Cá nhân, tổ chức, cộng đồng dân cư,..gửi một bộ hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền.

- Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra và thực hiện các thủ tục thuộc thẩm quyền, sau đó gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

- Văn phòng đăng ký đất đai (hoặc chi nhánh) gửi số liệu địa chính tới cơ quan thuế; chuẩn bị hồ sơ gửi đến cơ quan tài nguyên và môi trường (Phòng hoặc Sở tài nguyên và môi trường).

- Cơ quan tài nguyên môi trường trình UBND cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận và sau đó chuyển hồ sơ về văn phòng đăng ký đất đai.

- Văn phòng đăng ký đất đai trao GCN cho người được cấp, nếu hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì gửi GCN cho UBND xã để trao cho họ.

Không giống như việc xin cấp sổ đỏ lần đầu, thủ tục sang tên sổ đỏ từ việc mua bán, thừa kế, cho tặng quyền sử dụng đất lại yêu cầu nhiều hồ sơ, giấy tờ và yêu cầu xử lý qua nhiều bước khác nhau. Nội dung chi tiết, bạn đọc có thể xem thêm trong bài thủ tục sang tên sổ đỏ để có thêm thông tin.

4. Xin sổ đỏ lần đầu ở đâu?

Thẩm quyền cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai là:

- UBND cấp huyện: cấp cho cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

+ Nơi tiếp nhận hồ sơ xin cấp sổ đỏ lần đầu: Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai (nếu có chi nhánh thì nộp tại chi nhánh cấp huyện) theo quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

- UBND cấp tỉnh: cấp cho tổ chức, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức có chứng năng ngoại giao.

+ Nơi tiếp nhận hồ sơ xin cấp sổ đỏ lần đầu: Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường theo quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Sổ đỏ là chứng thư pháp lý được nhà nước cấp cho người sử dụng đất, chỉ khi có sổ đỏ, người sử dụng đất mới có thể mang quyền sử dụng đất vào giao dịch một thuận lợi nhất. Việc mua đất không có sổ đỏ sẽ dẫn đến nhiều tranh chấp pháp lý và có thể sẽ bị xử phạt, để biết chi tiết mời độc giả xem tại bài viết Mua đất không có sổ đỏ có bị phạt không

thu tuc xin cap so do lan dau 3

Cơ quan nào cấp sổ đỏ lần đầu? Nơi nộp hồ sơ đề nghị làm thủ tục cấp sổ đỏ, sổ hồng lần đầu

5. Làm sổ đỏ lần đầu mất bao lâu?

Thời gian làm sổ đỏ không tính thời gian chuẩn bị hồ sơ thì thường kéo dài tối đa 30 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, tiếp nhận hồ sơ tại UBND cấp xã). Ở các vùng khó khăn, hải đảo, miền núi,.. thời gian này được tăng thêm 10 ngày.

Nội dung này được quy định tại Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

Kể từ ngày có Giấy chứng nhận, trong thời hạn 03 ngày, người sử dụng đất sẽ nhận được sổ đỏ theo quy định tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP, Điều 1, Khoản 19.

6. Cấp sổ đỏ lần đầu mất bao nhiêu tiền?

Người đề nghị cấp sổ đỏ có thể phải chịu nhiều khoản thu khác nhau như tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp GCN,...Xem chi tiết tại bài viết "Cấp sổ đỏ lần đầu mất bao nhiêu tiền".

Thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu thường kéo dài hơn so với thời hạn mà pháp luật quy định do nhiều thủ tục phức tạp phát sinh. Người sử dụng đất cần chủ động trong việc chuẩn bị hồ sơ, tích cực phối hợp với cơ quan có thẩm quyền, theo dõi và kiến nghị để được nhanh chóng cấp Sổ đỏ.

Bài liên quan