Thời gian nghỉ phép năm của cán bộ, công chức, viên chức 2022

Thời gian nghỉ phép năm của cán bộ, công chức, viên chức 2022

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cũng như những người lao động khác, đối với cán bộ, công chức, viên chức cũng được nghỉ phép hàng năm. Về thời gian nghỉ phép năm của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được Blog Codon.vn chia sẻ trong bài viết dưới đây.

thoi gian nghi phep nam cua can bo cong chuc vien chuc 2022

Công chức được nghỉ phép năm bao nhiêu ngày? Quy định về chế độ nghỉ phép năm của viên chức, công chức mới nhất

Mục Lục bài viết:
1. Thời gian nghỉ phép năm của cán bộ, công chức, viên chức.
2. Không nghỉ hết phép, công chức có được thanh toán tiền?

1. Thời gian nghỉ phép năm của cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ hàng năm theo quy định của bộ luật lao động 2019. Cụ thể tại Điều 113 Bộ Luật lao động 2019, được hướng dẫn bởi các Điều 65, 66, 67 Nghị định 45/2020/NĐ-CP quy định về chế độ nghỉ hàng năm như sau:

- TH1: NLĐ làm việc đủ 12 tháng cho một NSDLĐ thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo HĐLĐ như sau:

+ 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

+ 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

+ 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- TH2: NLĐ làm việc chưa đủ 12 tháng cho một NSDLĐ thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Trong đó, thời gian được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm của NLĐ được quy định tại Điều 65 Nghị định 145/2020/NĐ-CP như sau:

+ Thời gian học nghề, tập nghề theo quy định nếu sau khi hết thời gian học nghề, tập nghề mà NLĐ làm việc cho NSDLĐ.

+ Thời gian thử việc nếu NLĐ tiếp tục làm việc cho NSDLĐ sau khi hết thời gian thử việc.

+ Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương theo quy định tại Bộ luật lao động.

+ Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được NSDLĐ đồng ý nhưng cộng dồn không quá 01 tháng trong một năm.

+ Thời gian nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng.

+ Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 02 tháng trong một năm.

+ Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định.

+ Thời gian thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức đại diện NLĐ người lao động tại cơ sở mà được tính là thời gian làm việc theo quy định của pháp luật.

+ Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của NLĐ

+ Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc nhưng sau đó được kết luận là không vi phạm/không bị xử lý kỷ luật lao động.

Đối với cán bộ công an nhân dân cũng được hưởng chế độ phép năm, nội dung này mời bạn đọc xem thêm tại bài viết chế độ phép đối với cán bộ Công an nhân dân mà Codon.vn đã chia sẻ trước đây.

thoi gian nghi phep nam cua can bo cong chuc vien chuc 2022 2

Thông tư 141 về chế độ nghỉ phép năm cho cán bộ, công chức, viên chức và cách tính

- Lưu ý:

+ NSDLĐ có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của NLĐ và phải thông báo trước cho NLĐ biết.

+ NLĐ có thể thỏa thuận với NSDLĐ để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

+ Khi nghỉ hằng năm, nếu NLĐ đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày => Từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

Ngoài ra, về chế độ nghỉ phép của giáo viên mới nhất mời bạn đọc theo dõi tại bài viết này.

2. Không nghỉ hết phép, công chức có được thanh toán tiền?

Căn cứ Khoản 3 Điều 67 quy định: "Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm theo khoản 3 Điều 113 của Bộ luật Lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm"

=> Không nghỉ hết phép, công chức có được thanh toán tiền theo quy định của pháp luật

Có thể thấy, pháp luật đã quy định rất cụ thể, rõ ràng về thời gian nghỉ phép năm của cán bộ, công chức, viên chức 2022. Đây cũng là nội dung cần lưu ý để đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động.

Bài liên quan