Chế độ công tác phí năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức

Chế độ công tác phí năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức được thanh toán công tác phí gồm chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác khi đi công tác theo quy định của pháp luật. Dưới đây Blog Codon.vn sẽ chia sẻ với bạn đọc về chế độ công tác phí năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức.

che do cong tac phi nam 2022 cua can bo cong chuc vien chuc

Công tác phí là gì? Tìm hiểu quy định về tiền công tác phí đối với cán bộ, công chức, viên chức

Mục Lục bài viết:
1. Chế độ công tác phí năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức.
1.1. Chi phí đi lại.
1.2. Thanh toán kinh phí sử dụng ô tô khi đi công tác, khoán tiền tự túc phương tiện đi công tác.
1.3. Phụ cấp lưu trú.
1.4. Tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác.
2. Chế độ công tác phí theo tháng.

1. Chế độ công tác phí năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức.

- Theo khoản 2 Điều 12 Luật Cán bộ, công chức 2018 và khoản 2 Điều 12 Luật viên chức 2010 thì cán bộ, công chức, viên chức có quyền được hưởng tiền công tác phí theo quy định của pháp luật.

- Chế độ công tác phí của cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Chương II Thông tư 40/2017/TT-BTC, cụ thể như sau:

1.1. Chi phí đi lại.

Cán bộ, công chức, viên chức được thanh toán chi phí đi lại theo hóa đơn thực tế, trong đó:

- Chi phí đi lại gồm có những khoản sau:

+ Chi phí chiều đi và về từ nhà/cơ quan đến sân bay, ga tàu, bến xe.

+ Tiền vé máy bay, vé tàu, xe vận tải công cộng đến nơi công tác và theo chiều ngược lại.

+ Chi phí đi lại tại địa phương nơi cán bộ, công chức, viên chức đến công tác.

+Tiền cước, phí di chuyển bằng phương tiện đường bộ, đường thủy, đường biển cho người đi công tác và phương tiện của người đi công tác.

+ Tiền cước tài liệu, thiết bị, dụng cụ, đạo cụ (nếu có) phục vụ trực tiếp cho chuyến đi công tác mà người đi công tác đã chi trả.

+ Tiền cước hành lý của người đi công tác bằng phương tiện máy bay (áp dụng đối với trường hợp giá vé không bao gồm cước hành lý mang theo).

* Lưu ý: đối với trường hợp người đi công tác và đã được cơ quan, đơn vị bố trí phương tiện vận chuyển => Người đi công tác không được thanh toán các khoản chi phí nêu trên.

1.2. Thanh toán kinh phí sử dụng ô tô khi đi công tác, khoán tiền tự túc phương tiện đi công tác.

- Đối với các chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô khi đi công tác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tự nguyện đăng ký thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác: Mức thanh toán khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác thực hiện theo quy định tại Thông tư số 159/2015/TT-BTC.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức không có tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô khi đi công tác mà đi tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình: được thanh toán khoán với mức bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm đi công tác và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

che do cong tac phi nam 2022 cua can bo cong chuc vien chuc 2

Quy định về tiền công tác phí đối với cán bộ, công chức, viên chức và phương thức thanh toán

1.3. Phụ cấp lưu trú.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức khi đi công tác thì sẽ được hỗ trợ thêm khoản phụ cấp lưu trú, phụ cấp lưu trú được tính từ ngày bắt đầu đi công tác đến khi kết thúc đợt công tác và trở về cơ quan, đơn vị.

- Mức phụ cấp lưu trú: 200 nghìn đồng/ngày.

- Mức phụ cấp lưu trú đối với cán bộ, công chức, viên chức ở đất liền được cử đi công tác trên biển, đảo: 250 nghìn đồng/người/ngày thực tế đi biển, đảo.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức đi công tác trong ngày: mức phụ cấp lưu trú sẽ do thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định dựa trên những tiêu chí (số giờ đi công tác thực tế, thời gian làm ngoài giờ hành chính, quãng đường đi công tác...).

1.4. Tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác.

Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi công tác khi phát sinh thuê phòng để nghỉ ngơi trong quá trình đến công tác thì được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ.

Hình thức thanh toán: khoán hoặc thanh toán theo hóa đơn thực tế.

(1) Thanh toán theo hình thức khoán:

- Mức khoán đối với Lãnh đạo cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên: 01 triệu đồng/người/ngày, không phân biệt nơi đến công tác.

- Mức khoán đối với cán bộ, công chức, viên chức còn lại:

+ Khi đi công tác ở quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh: mức khoán: 450 nghìn đồng/ngày/người.

+ Khi đi công tác tại huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh, mức khoán: 350 nghìn đồng/ngày/người.

- Khi đi công tác tại các vùng còn lại, mức khoán: 300 nghìn đồng/ngày/người.

(2) Thanh toán theo hoá đơn thực tế:

- Mức thanh toán đối với Lãnh đạo cấp Bộ trưởng và các chức danh tương đương: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ: 2,5 triệu đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng, không phân biệt nơi đến công tác.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức đi công tác tại các quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh:

+ Mức thanh toán giá thuê phòng ngủ đối với Thứ trưởng và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3: 1,2 triệu đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng.

+ Mức thanh toán giá thuê phòng đối với các đối tượng còn lại: 01 triệu đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức đi công tác tại các vùng còn lại:

+ Mức thanh toán giá thuê phòng đối với Thứ trưởng và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3: 1,1 triệu đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng.

- Mức thanh toán giá thuê phòng đối với các đối tượng còn lại: 700 nghìn đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.

* Lưu ý:

- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện được thuê phòng nghỉ theo tiêu chuẩn 2 người/phòng đi công tác một mình/đoàn công tác có lẻ người/lẻ người khác giới => Thuê phòng riêng theo mức giá thuê phòng thực tế nhưng tối đa không được vượt mức tiền thuê phòng của những người đi cùng đoàn (theo tiêu chuẩn 2 người/phòng).

- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện thuê phòng nghỉ theo tiêu chuẩn 2 người/phòng cùng đoàn với các chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn thuê phòng khách sạn 1 người/phòng => Mức thanh toán thuê phòng được tính theo mức giá thuê phòng thực tế của loại phòng tiêu chuẩn (phòng Standard) tại khách sạn nơi các chức danh lãnh đạo nghỉ và theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.

2. Chế công tác phí theo tháng.

Đối tượng được áp dụng thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng gồm có:

- Cán bộ cấp xã thường xuyên phải đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng.

- Cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị còn lại phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng .

- Mức thanh toán: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định mức khoán tiền công tác phí theo tháng cho người đi công tác lưu động để hỗ trợ tiền gửi xe, xăng xe theo mức 500 nghìn đồng/người/tháng và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

* Lưu ý: đối với những cán bộ, công chức, viên chức được hưởng tiền khoán công tác phí theo tháng nếu được cấp có thẩm quyền cử đi thực hiện hiện nhiệm vụ theo các đợt công tác cụ thể => Được thanh toán chế độ công tác phí như đã nêu ở trên và được hưởng khoản tiền công tác phí khoán theo tháng nếu đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng.

Chế độ công tác phí năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức đã được quy định cụ thể tại Nghị định 112/2020/NĐ-CP, đây là những khoản chi phí nhằm phục vụ cho quá trình đi công tác của cán bộ, công chức, viên chức. Liên quan đến chủ đề công chức, viên chức, bạn đọc có thể tham khảo bài viết quy định về tuyển dụng công chức, các phương thức tuyển dụng

Bài liên quan