Chế độ phép đối với cán bộ Công an nhân dân

Chế độ phép đối với cán bộ Công an nhân dân

Thông tư 07/2004/TT-BCA(X13) quy định về chế độ phép đối với công an nhân dân. Theo đó, tại Thông tư này cũng hướng dẫn rất cụ thể về thời gian đi đường khi nghỉ phép. Để có cái nhìn tổng quan nhất về vấn đề này Blog Codon.vn sẽ cung cấp cho bạn đọc nội dung liên quan đến chế độ phép đối với cán bộ công an nhân dân.

che do phep doi voi can bo cong an nhan dan

Quy định về chế độ nghỉ phép trong Công an nhân dân như thế nào? Tìm hiểu cách tính ngày nghỉ phép trong CAND mới nhất

Mục Lục bài viết:
1. Chế độ phép đối với công an nhân dân.
2. Chế độ thanh toán khi không nghỉ hoặc không nghỉ hết phép.

Danh mục viết tắt:

- CAND: Công an nhân dân.

1. Chế độ phép đối với công an nhân dân.

Song song với chế độ làm việc là chế độ phép đối với công an nhân dân được quy định tại Điểm b Khoản 1 Mục A Thông tư số 07/2004/TT-BCA(X13), cụ thể:

" Cán bộ, chiến sĩ có đủ thời gian làm việc 12 tháng, được nghỉ hàng năm là 15 ngày làm việc; số ngày nghỉ hàng năm được tăng thêm theo thâm niên, cứ 05 năm được nghỉ thêm 01 ngày".

=> Từ thông tư quy định chế độ nghỉ phép của công an nhân dân nêu trên, có thể thấy:

- Cán bộ chiến sỹ trong công an nhân dân được nghỉ hàng năm là 15 ngày làm việc: nếu có đủ thời gian làm việc 12 tháng.

- Cứ đủ 05 năm: được nghỉ thêm 01 ngày, cụ thể cách tính ngày nghỉ phép trong công an nhân dân như sau:

+ Được nghỉ thêm 01 ngày : nếu có đủ 05 - dưới 10 năm làm việc.

+ Được nghỉ thêm 02 ngày : nếu có đủ 10 - dưới 15 năm làm việc.

+ Được nghỉ thêm 03 ngày : nếu có đủ 15 - dưới 20 năm làm việc.

+ Được nghỉ thêm 04 ngày : nếu có đủ 20 - dưới 25 năm làm việc.

+ Được nghỉ thêm 05 ngày : nếu có đủ 25 - dưới 30 năm làm việc.

+ Được nghỉ thêm 06 ngày : nếu có đủ 30 - dưới 35 năm làm việc.

+ Được nghỉ thêm 07 ngày : nếu có đủ 35 năm làm việc trở lên.

Ngoài ra, tại Thông tư này cũng quy định về số ngày đi đường khi nghỉ phép tại Điểm b Khoản 1 Mục A Thông tư số 07/2004/TT-BCA(X13):

- Đối với cán bộ, chiến sĩ nghỉ hàng năm nếu đi bằng phương tiện ô tô, tàu thủy, tàu hỏa mà số ngày đi đường (tính cả đi và về) trên 02 ngày => Từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hàng năm.

* Lưu ý:

- Chế độ nghỉ phép hàng năm tính theo ngày làm việc (tức là: không tính thứ Bảy và Chủ nhật).

Chiến sĩ, cán bộ công an nhân dân không được thực hiện chế độ nghỉ hàng năm của năm đó nếu:

- Chế độ nghỉ ngơi của công an dân dân (cộng dồn) do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà trên 06 tháng.

- Nghỉ ốm đau, nghỉ không hưởng lương từ 03 tháng trở lên.

Liên quan đến chủ đề này, về chế độ nghỉ phép của cán bộ, công chức, viên chức, bạn đọc có thể tham khảo tại bài viết thời gian nghỉ phép năm của cán bộ, công chức, viên chức

che do phep doi voi can bo cong an nhan dan 2

Chế độ phép đối với cán bộ Công an nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành

2. Chế độ thanh toán khi không nghỉ hoặc không nghỉ hết phép.

Căn cứ Luật cán bộ công chức 2008, sửa đổi, bổ sung 2019 và Thông tư số 33/2012/TT-BCA, chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ CAND như sau:

- TH1: Cán bộ, chiến sĩ được thanh toán tiền bồi dưỡng cho những ngày không nghỉ phép nếu:

+ Do yêu cầu công tác, đơn vị không thể bố trí được/bố trí không đủ thời gian cho cán bộ, chiến sĩ CAND nghỉ phép

+ Có quyết định bằng văn bản của Thủ trưởng đơn vị về việc trưng dụng cán bộ, chiến sĩ trong thời gian nghỉ phép thì cán bộ, chiến sĩ.

- Công thức tính mức tiền bồi dưỡng cho những ngày không nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ CAND:

Tiền bồi dưỡng = (Mức lương cấp bậc hàm, ngạch bậc + Các khoản phụ cấp theo lương)/22 ngày x Số ngày không nghỉ hàng năm.

- TH2: Cán bộ, chiến sĩ không được thanh toán tiền bồi dưỡng cho những ngày không nghỉ phép nếu: cán bộ, chiến sĩ trong CAND đã được bố trí, sắp xếp thời gian cho nghỉ phép nhưng không có nhu cầu nghỉ phép/tự nguyện không nghỉ phép.

Ngoài ra, đối với cán bộ công an nhân dân khi được cử đi công tác trong trường hợp phát sinh chi phí thì sẽ được thanh toán chế độ công tác phí. Nội dung này đã được đề cập tại bài viết chế độ công tác phí năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức mời bạn đọc cùng theo dõi.

Pháp luật đã quy định rất cụ thể về chế độ phép đối với cán bộ công an nhân dân ngoài chế độ trực của công an nhân dân. Quy định như vậy nhằm đảm bảo về thời gian làm việc và thời gian nghỉ phép hàng năm đối với chiến sĩ, cán bộ đang công tác trong lực lượng công an nhân dân.

Bài liên quan