Mức đóng bhxh 2021 theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước

Mức đóng BHXH 2022 cho người lao động

Tham gia bảo hiểm xã hội mang đến rất nhiều các quyền lợi cho người lao động phụ thuộc vào mức đóng BHXH. Điều này có thể thấy, mức đóng là vấn đề quan trọng và cần được đảm bảo thực hiện chặt chẽ. Mời bạn đọc cùng chuyên mục Bảo hiểm của Codon.vn tìm hiểu về mức đóng BHXH 2021 qua bài viết sau.

muc dong bhxh 2021

Mức đóng BHXH 2021 theo chính sách hỗ trợ của nhà nước.

Mục Lục bài viết:
1. Mức đóng BHXH 2021.
1.1. Tỷ lệ đóng BHXH từ 1/1/2021.
1.2. Giảm mức đóng BHXH từ 01/7/2021.
1.3. Tỷ lệ đóng BHXH 2021 từ 1/10/2021.
1.4. Tiền lương đóng BHXH.
2. Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội.

1. Mức đóng BHXH 2021.

- Hiện nay đang có 02 dạng BHXH: (1) BHXH bắt buộc và (2) BHXH tự nguyện. Trong phạm vi bài viết này, Codon.vn chỉ tập trung vào mức đóng đối với các đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc năm 2022.

- Theo đó, công thức chung là:

Mức đóng bảo hiểm xã hội = Tỷ lệ đóng BHXH x Tiền lương tháng đóng BHXH.

Trong đó, tỷ lệ đóng BHXH 2021 được xác định như sau:

1.1. Tỷ lệ đóng BHXH từ 1/1/2021.

Căn cứ vào Điều 85, 86 Luật Bảo hiểm xã hội; Điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/01/2021 đến 30/6/2021 như sau:

- Đối với người lao động:

+ 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

- Đối với người sử dụng lao động:

+ 3% vào quỹ ốm đau và thai sản

+ 0,5% vào quỹ Bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp.

+ 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

=> Như vậy, mỗi tháng, người lao động sẽ được đóng 25,5% tiền lương tháng đóng BHXH.

1.2. Giảm mức đóng BHXH từ 01/7/2021.

Theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, từ ngày 01/7/2021 đến 30/6/2022, các tỷ lệ đóng BHXH được giữ nguyên, riêng đối với tỷ lệ đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp đối với người sử dụng lao động được giảm xuống còn 0%.

1.3. Tỷ lệ đóng BHXH 2021 từ 1/10/2021.

Thực hiện theo Nghị quyết 116/NQ-CP, từ ngày 01/10/2021 đến 30/9/2022, mức đóng BHXH vẫn áp dụng theo quy định tại Nghị định 23, tuy nhiên, đối với Bảo hiểm thất nghiệp, người sử dụng lao động được giảm từ 1% xuống còn 0%.

Việc giảm tỷ lệ đóng BHXH nêu trên nằm trong chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, sau khi hết thời hạn nêu trên, mức đóng BHXH được áp dụng theo quy định được nêu ở mục 1.1.

muc dong bhxh 2021 2

Mức đóng BHXH bắt buộc áp dụng từ ngày 01/10/2021.

1.4. Tiền lương đóng BHXH.

- Tùy thuộc vào người sử dụng lao động thuộc chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hay chế độ tiền lương do nhà nước quyết định, tiền lương tháng đóng BHXH sẽ có sự khác nhau. Độc giả xem chi tiết tại bài viết: Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu, tối đa

2. Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội.

Tham gia bảo hiểm xã hội được coi như một hình thức "tiết kiệm" của người lao động, các chế độ được giải quyết khi tham gia BHXH gồm có:

+ Ốm đau;

+ Thai sản;

+ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

+ Hưu trí;

+ Tử tuất.

Mỗi chế độ đều có những điều kiện, mức hưởng cụ thể tương xứng với mức đóng BHXH theo quy định của pháp luật.

Có thế thấy năm 2021 là năm với nhiều biến động về kinh tế do ảnh hưởng của dịch Covid 19, điều này cũng là lý do mức đóng BHXH 2021 cũng có sự thay đổi mà không làm giảm hay mất đi giá trị của chính sách BHXH.

Các từ khóa người dùng hay tìm đến "Mức đóng bhxh 2021"

Mức đóng BHXH 2020
tỷ lệ đóng bhxh 2021 từ 1/10/2021
Mức đóng BHXH 2022
Mức đóng bảo hiểm xã hội
tỷ lệ đóng bhxh từ 1/1/2021
Tỷ lệ đóng BHXH qua các năm
giảm mức đóng bhxh từ 1/7/2021
tỷ lệ đóng bhxh từ tháng 10/2022

Bài liên quan