Quy định về trình độ chuẩn giáo viên mầm non mới nhất

Quy định về trình độ chuẩn giáo viên mầm non mới nhất

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, vì vậy, để nâng cao chất lượng giáo dục, pháp luật hiện hành đã có quy định về trình độ chuẩn giáo viên mầm non - đây sẽ là nội dung chính được Blog trên trang Codon.vn chia sẻ trong bài viết dưới đây.

quy dinh ve trinh do chuan giao vien mam non moi nhat

Quy định về chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên mầm non theo pháp luật hiện hành

Mục Lục bài viết:
1. Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non 2022.
2. Lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non.
3. Tiêu chuẩn về trình độ giáo viên cấp mầm non.

1. Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non 2022.

- Theo Luật Giáo dục 2019, kể từ ngày 1/7/2020, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non là "có ít nhất bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm".

- Trước đây, giáo viên mầm non chỉ cần có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm là đã có thể trở thành giáo viên mầm non theo quy định tại Luật Giáo dục 2005.

Lưu ý: Người được biên chế vào chức danh giáo viên mầm non từ ngày 01/7/2020 thì phải có ít nhất bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm. Các trường hợp giáo viên mầm non đã được biên chế nhưng chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì được nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo lộ trình.

Liên quan đến tiêu chuẩn trình độ giáo viên, độc giả có thể tham khảo đối với giáo viên THPT tại bài viết: Tiêu chuẩn chức danh giáo viên THPT

2. Lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non.

Chi tiết lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non được quy định tại Nghị định 71/2020/NĐ-CP với các nội dung chính như sau:

- Đối tượng áp dụng:

+ Giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mà thời gian tính từ ngày 01/7/2020 => tuổi nghỉ hưu còn đủ 07 năm công tác (84 tháng).

- Thời gian thực hiện lộ trình: 01/7/2020 => 31/12/2030.

+ Giai đoạn 1(từ 01/7/2020 => 31/12/2025): tối thiểu 60% số giáo viên mầm non đang được đào tạo/đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm.

+ Giai đoạn 2 (Từ 01/01/2026 => 31/12/2030): Hoàn tất số giáo viên được đào tạo còn lại được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm.

quy dinh ve trinh do chuan giao vien mam non moi nhat 2

Trình độ chuẩn của giáo viên mầm non được quy định thế nào? Cập nhật quy định trình độ chuẩn giáo viên mầm non

3. Tiêu chuẩn về trình độ giáo viên cấp mầm non.

- Giáo viên nói chung và giáo viên mầm non nói riêng điều phải đạt các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp; tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Để biết thêm các tiêu chuẩn này ở giáo viên tiểu học, mời độc giả tham khảo bài viết: Tiêu chuẩn giáo viên tiểu học mới nhất.

- Tiêu chuẩn về trình độ giáo viên mầm non được quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT tương ứng với các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, cụ thể:

+ Đối với giáo viên mầm non hạng III: Có tối thiểu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non và chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III.

+ Đối với giáo viên mầm non hạng II: Tối thiểu bằng đại học giáo dục mầm non/bằng cao đẳng giáo dục mầm non/bằng đại học quản lý giáo dục; chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II.

+ Đối với giáo viên mầm non hạng I: Tương tự như giáo viên hạng II, nhưng chứng chỉ bồi dưỡng phải là hạng I.

Để biết đầy đủ về tiêu chuẩn trình độ của giáo viên các cấp, độc giả xem tại bài viết: Tiêu chuẩn về trình độ giáo viên các cấp hiện nay.

Quy định về trình độ chuẩn giáo viên mầm non mới nhất là cực kỳ quan trọng với những ai định hướng theo giáo viên mầm non, việc lựa chọn chính xác ngành đào tạo và loại trình độ đào tạo là điều cần thiết và mang tính quyết định có làm được giáo viên mầm non hay không.

Bài liên quan