Quy định về nhận quà tặng đối với cán bộ, công chức, viên chức

Quy định về nhận quà tặng đối với cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định 59/2019/NĐ-CP ra đời có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc phòng, chống tham nhũng mà phổ biến là việc nhận quà tặng đối với những người giữ chức vụ, quyền hạn. Theo đó, quy định về nhận quà tặng đối với cán bộ, công chức, viên chức sẽ được Blog Codon.vn chia sẻ trong bài viết dưới đây.

quy dinh ve nhan qua tang doi voi can bo cong chuc vien chuc

Một số quy định về tặng quà và nhận quà tặng đối với cán bộ, công chức, viên chức

Mục Lục bài viết:
1. Cán bộ, công chức, viên chức có được nhận quà tặng không?
2. Quy định về nhận quà tặng đối với cán bộ, công chức, viên chức.
2.1. Xử lý việc nhận quà tặng của cán bộ, công chức, viên chức.
2.2. Xử lý quà tặng trái quy định.

1. Cán bộ, công chức, viên chức có được nhận quà tặng không?

Căn cứ Luật cán bộ công chức, Điều 25 Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định về việc nhận quà tặng đối với cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể:

- Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn là cán bộ, công chức, viên chức không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết/thuộc phạm vi quản lý của mình dưới mọi hình thức.

- Nếu trong trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không từ chối được thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tổ chức quản lý, xử lý quà tặng theo quy định của pháp luật.

2. Quy định về nhận quà tặng đối với cán bộ, công chức, viên chức.

2.1. Xử lý việc nhận quà tặng của cán bộ, công chức, viên chức.

Như đã nêu ở trên, cán bộ, công chức, viên chức không được nhận quà dưới mọi hình thức của các cá nhân, tổ chức, cơ quan có liên quan đến công việc thuộc phạm vi giải quyết của mình. Đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vẫn nhận quà thì sẽ là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy theo mức độ, tính chất, hậu quả của hành vi mà sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, theo đó:

- Đối với viên chức có thể áp dụng những hình thức kỷ luật sau:

+ Khiển trách

+ Cảnh cáo

+ Buộc thôi việc

+ Đối với viên chức quản lý, ngoài những hình thức nêu trên còn áp dụng hình thức cách chức

(Điều 15 Nghị định 112/2020/NĐ-CP)

- Đối với cán bộ, có thể áp dụng những hình thức xử lý kỷ luật sau: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm.

- Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có thể áp dụng những hình thức xử lý kỷ luật sau: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, buộc thôi việc.

- Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có thể áp dụng những hình thức xử lý kỷ luật sau: Khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc.

(Điều 7 Nghị định 112/2020/NĐ-CP)

Để tìm hiểu rõ hơn về các hình thức xử lý kỷ luật, mời bạn đọc tham khảo bài viết các hình thức kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

quy dinh ve nhan qua tang doi voi can bo cong chuc vien chuc 2

Quy định về quà tặng đối ngoại, đối nội cho cán bộ, công nhân viên và mức xử phạt khi vi phạm theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP

2.2. Xử lý quà tặng trái quy định.

Đối với quà tặng mà cán bộ, công chức, viên chức không thể từ chối nhận được thì sẽ được xử lý theo quy định tại Điều 27 Nghị định 59/2019/NĐ-CP như sau:

- Đối với quà tặng bằng tiền, giấy tờ có giá: Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện những công việc sau:

+ Tiếp nhận, bảo quản

+ Làm thủ tục nộp vào ngân sách nhà nước.

- Đối với quà tặng bằng hiện vật: Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận và xử lý:

+ Xác định giá trị của quà tặng.

+ Quyết định và tổ chức công khai bán quà tặng theo quy định.

+ Nộp vào ngân sách nhà nước.

- Đối với quà tặng là các dịch vụ (dịch vụ tham quan, y tế, giáo dục - đào tạo,...): Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thông báo đến cơ quan, tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ về việc không sử dụng dịch vụ đó.

- Đối với quà tặng là động - thực vật, thực phẩm tươi sống, hiện vật khác khó bảo quản: Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xử lý tang vật theo quy định của pháp luật về xử lý tang vật trong các vụ việc vi phạm hành chính/báo cáo Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý.

Có thể thấy quy định về nhận quà tặng đối với cán bộ, công chức, viên chức được quy định rất rõ ràng, cụ thể trong hệ thống pháp luật. Đây sẽ là cơ sở pháp lý trong công tác phòng chống, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng trong xã hội.

Ngoài ra, để tìm hiểu rõ hơn về một số chế độ của cán bộ, công chức, viên chức, mời bạn đọc xem thêm tại chế độ công tác phí năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức mà Codon.vn đã chia sẻ trước đây.

Bài liên quan