Ngừng đóng bảo hiểm xã hội có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Ngừng đóng bảo hiểm xã hội có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là những chế độ, quyền lợi gắn liền với cuộc sống của người lao động. Chính vì vậy việc ngừng đóng bảo hiểm xã hội có được hưởng bảo hiểm y tế không luôn nhận được nhiều sự quan tâm, tìm hiểu từ phía người lao động. Mời bạn đọc cùng chuyên mục Bảo hiểm của Codon.vn tìm hiểu nội dung chi tiết qua bài viết sau đây.

ngung dong bao hiem xa hoi co duoc huong bao hiem y te khong

Ngừng, tạm dừng đóng BHXH có được dùng thẻ BHYT đi khám chữa bệnh

Mục Lục bài viết:
1. Hiểu đúng về vấn đề ngừng đóng bảo hiểm xã hội.
2. Ngừng đóng bảo hiểm xã hội có được hưởng bảo hiểm y tế không?

* Danh mục từ viết tắt:

- NLĐ: Người lao động.

- NSDLĐ: Người sử dụng lao động.

- BHXH: Bảo hiểm xã hội.

- BHYT: Bảo hiểm y tế.

* Lưu ý: nội dung trong bài viết đề cập đến vấn đề đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

1. Hiểu đúng về vấn đề ngừng đóng bảo hiểm xã hội

Trong trường hợp này, chúng ta cần phân biệt cụ thể ngừng/dừng đóng BHXH hẳn hay chỉ là ngừng đóng BHXH trong một thời gian nhất định (tức là tạm ngừng/tạm dừng).

* Ngừng đóng BHXH hẳn

Là việc người lao động không đóng bảo hiểm xã hội nữa. Thông thường, việc không đóng BHXH là do NLĐ không còn làm việc tại công ty, công ty sẽ báo giảm lao động và không đóng BHXH kể từ tháng NLĐ nghỉ việc.

Trong trường hợp nghỉ việc do ốm đau, thai sản, người lao động cần hoàn tất hồ sơ để hưởng trợ cấp từ BHXH. Thông tin chi tiết, mời bạn tham khảo bài chia sẻ mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH của codon.vn.

Tuy đã ngừng hẳn việc đóng BHXH, nhưng người lao động vẫn có dễ dàng theo dõi quá trình đóng BHXH bằng cách tra cứu bảo hiểm xã hội để kịp thời có yêu cầu, kiến nghị nếu quyền lợi bị ảnh hưởng.

* Tạm dừng đóng BHXH

- Tạm dừng đóng BHXH theo quy định tại Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được áp dụng trong trường hợp NSDLĐ gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc NLĐ và NSDLĐ không có khả năng đóng BHXH => Được tạm dừng đóng vảo quỹ hưu trí và tử tuất.

- Tuy nhiên, việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất này chỉ được thực hiện nếu đáp ứng một trong những điều kiện sau đây quy định tại Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 4/5/2020:

+ Không bố trí được việc làm cho NLĐ, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên.

+ Thiệt hại tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra: có giá trị trên 50% tổng tài sản (không kể giá trị tài sản là đất).

+ NSDLĐ đã đóng đủ BHXH đến hết tháng 01/2020 và bị ảnh hưởng bởi Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 20% lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 01/2020. Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tính giảm theo quy định chi tiết tại công văn.

- Hết thời hạn được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất thì NLĐ, NSDLĐ phải tiếp tục đóng vào quỹ này, đồng thời đóng bù cho thời gian tạm dừng trước đó.

ngung dong bao hiem xa hoi co duoc huong bao hiem y te khong 2

Tạm dừng đóng BHXH có được hưởng bảo hiểm y tế không?

2. Ngừng đóng bảo hiểm xã hội có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Để có câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi Ngừng đóng bảo hiểm xã hội có được hưởng bảo hiểm y tế không, cần xác định cụ thể các trường hợp như sau:

* Với trường hợp ngừng đóng BHXH hẳn

- Như đã nêu ở mục 1, thông thường ở trường hợp này, do NLĐ nghỉ việc nên ngừng đóng BHXH bắt buộc.

- Khi nghỉ việc và ngừng đóng BHXH, đồng thời, NLĐ cũng không còn tham gia BHYT theo đối tượng do NLĐ và NSDLĐ đóng.

Bởi vì khi làm việc theo hợp đồng lao động với NSDLĐ, NLĐ là đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc và tham gia BHYT theo nhóm do NLĐ và NSDLĐ đóng. Hàng tháng, tiền đóng bảo hiểm nói chung sẽ được trích từ tiền lương của NLĐ và tiền của công ty.

=> Do đó, khi nghỉ việc không đóng BHXH nữa thì NLĐ cũng không đóng BHYT.

Vì vậy, khi ngừng đóng BHXH hẳn thì NLĐ cũng không được hưởng BHYT trong thời gian này vì không đóng tiền BHYT.

Lưu ý, nếu sau đó, NLĐ tham gia làm việc tại công ty khác hay mua thẻ BHYT hộ gia đình thì vẫn được hưởng chế độ BHYT mà người này đóng.

Bạn đọc có thể xem thêm cách tính BHXH để hiểu rõ hơn về quyền, lợi ích cá nhân khi tham gia loại hình bảo hiểm này.

ngung dong bao hiem xa hoi co duoc huong bao hiem y te khong 3

Nghỉ việc có bị cắt bảo hiểm y tế không? Nghỉ việc bao lâu thì bị cắt bảo hiểm y tế

* Với trường hợp tạm dừng đóng BHXH theo Điều 88 Luật bảo hiểm xã hội

- Trường hợp này, thực chất là NLĐ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

- Tại điểm c mục 1 Công văn 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020 nêu rõ:

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất [...] hàng tháng đôn đốc doanh nghiệp đóng đầy đủ, kịp thời quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

=> Như vậy, với trường hợp tạm dừng đóng BHXH theo Điều 88 Luật BHXH, NLĐ vẫn sẽ được hưởng bảo hiểm y tế như bình thường. NLĐ được dùng thẻ BHYT đi khám chữa bệnh và thanh toán chi phí theo mức hưởng mà pháp luật quy định.

Ngừng đóng bảo hiểm xã hội có được hưởng bảo hiểm y tế không sẽ phụ thuộc vào việc người lao động ngừng hẳn hay chỉ tạm ngừng đóng do gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, NLĐ cũng phải lưu ý đến trường hợp nghỉ việc 14 ngày trở lên trong tháng có phải đóng BHXH, BHYT hay không để đảm bảo quyền lợi của mình.

Bài liên quan