Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kê khai tài sản của cán bộ, công chức từ 20/12/2020

Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kê khai tài sản của cán bộ, công chức

Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kê khai tài sản của cán bộ, công chức đã quy định cụ thể về đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm. Theo đó, có 13 ngạch công chức, chức danh; 105 vị trí công việc, cán bộ, công chức và người đại diện phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ kê khai này. Bên cạnh đó, Nghị định cũng có những nội dung đáng chú ý sau đây.

nghi dinh 130 2020 nd cp ve ke khai tai san cua can bo cong chuc

Cập nhật nội dung, những điểm mới Nghị định 130/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/12/2020

Mục Lục bài viết:
1. Mẫu kê khai tài sản theo nghị định 130/2020.
2. Quy định cụ thể về người có nghĩa vụ kê khai tài sản hàng năm.
3. Bổ sung đối tượng công khai bản kê khai tài sản, thu nhập.
4. Xác minh kê khai tài sản ngẫu nhiên.
5. Phụ lục Nghị định 130 về kê khai tài sản.

1. Mẫu kê khai tài sản theo nghị định 130/2020

Điều 9 Nghị định 130/2020/NĐ-CP quy định sử dụng 02 mẫu kê khai tài sản như sau:

- Kê khai lần đầu, kê khai hằng năm và kê khai phục vụ công tác cán bộ: Dùng mẫu bản kê khai tại Phụ lục I.

- Kê khai bổ sung: Dùng mẫu bản kê khai tại Phụ lục II.

Đây là nội dung mới được bổ sung so với Nghị định 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập trước đó. Tương ứng với mỗi mẫu kê khai tài sản, phụ lục còn có Hướng dẫn việc kê khai, giúp việc kê khai tài sản được thực hiện trên thực tế trở nên dễ dàng hơn.

TẢI MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ĐÂY

nghi dinh 130 2020 nd cp ve ke khai tai san cua can bo cong chuc 2

Mẫu kê khai tài sản theo nghị định 130/2020 của Chính phủ từ ngày 20/12/2020

Lưu ý: Bảng kê tài sản thuộc sở hữu của cán bộ, công chức được hiểu là bảng liệt kê những gì thuộc sở hữu cá nhân của người đó. Tùy thuộc vào bản chất của tài sản sở hữu mà chủ sở hữu của tài sản có thể cho, biếu, bán, tặng,..., tài sản cho một người khác. Tổng quan thông tin về định nghĩa, cách phân loại tài sản sở hữu đã được wikipedia.org cập nhật, mời bạn đọc bấm vào link bài viết này để tìm hiểu.

2. Quy định cụ thể về người có nghĩa vụ kê khai tài sản hàng năm

TẢI NGHỊ ĐỊNH 130/2020/NĐ-CP FILE WORD VỀ KÊ KHAI TÀI SẢN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ĐÂY

Điều 10 Nghị định 30/2020/NĐ-CP, Phụ lục III của Nghị định 30 đã quy định rất rõ những người có nghĩa vụ kê khai tài sản hàng năm, cụ thể gồm:

- 13 ngạch công chức và chức danh sau: Chấp hành viên, điều tra viên, kế toán viên, kiểm lâm viên, kiểm sát viên, kiểm soát viên ngân hàng, kiểm soát viên thị trường, kiểm toán viên, kiểm tra viên của Đảng, kiểm tra viên hải quan, kiểm tra viên thuế, thanh tra viên và thẩm phán.

- 105 vị trí công việc, cán bộ công chức từ phó phòng trở lên: Phụ lục III Nghị định 30.

- Người đại diện phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp.

=> Có thể thấy, đối tượng Nghị định 30 quy định rộng và có trọng tâm hơn so với quy định cũ. Đây là nhóm những đối tượng giữ nhiều quyền lực, dễ có cơ hội tham nhũng nên cần được kiểm soát.

Những cán bộ, công chức nắm giữ quyền lực cao đều phải đáp ứng điều kiện nhất định về bằng cấp, chứng chỉ bồi dưỡng. Bạn đọc quan tâm đến nội dung này có thể theo dõi bài viết Nghị định 89/2021 về chứng chỉ bồi dưỡng với công chức, viên chức để biết thêm thông tin.

3. Bổ sung đối tượng công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

So với quy định cũ tại Nghị định 78/2013/NĐ-CP thì Nghị định 30 đã bổ sung thêm việc công khai bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Thành phần được công khai gồm: Bản kê khai lần đầu, bản kê khai phục vụ việc bổ nhiệm và bản kê khai hàng năm hoặc bản kê khai bổ sung liền trước đó.

- Hình thức công khai: Công bố tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm, và việc công khai này phải được ghi vào biên bản cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm.

nghi dinh 130 2020 nd cp ve ke khai tai san cua can bo cong chuc 3

Đối tượng công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định 130 2020 của Chính phủ

4. Xác minh kê khai tài sản ngẫu nhiên

Quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 130/2020/NĐ-CP cho phép việc xác minh kê khai tài sản được thực hiện ngẫu nhiên, theo đó:

"Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kế hoạch xác minh được ban hành. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh. Việc lựa chọn được thực hiện công khai bằng hình thức bốc thăm hoặc sử dụng phần mềm máy tính".

Quy định này khiến cho cán bộ, công chức phải kê khai tài sản một cách trung thực.

5. Phụ lục Nghị định 130 về kê khai tài sản

Phần Phụ lục Nghị định 130 về kê khai tài sản quy định những nội dung sau đây:

- Phụ lục I: Mẫu bản kê khai tài sản và hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai hàng năm, kê khai phục vụ công tác cán bộ.

- Phụ lục II: Mẫu bản kê khai tài sản và hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập bổ sung.

- Phụ lục III: Danh mục người phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Như vậy, Blog Codon.vn đã cùng bạn tìm hiểu quy định Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kê khai tài sản của cán bộ, công chức từ ngày 20/12/2020. Cán bộ, công chức cần lưu ý những quy định quan trọng, nổi bật của Nghị định để thực hiện đúng.

Đối với cán bộ, công chức, chắc hẳn vấn đề nâng lương cũng được quan tâm nhiều, điều kiện nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức được quy định cụ thể tại bài viết này, bạn đọc có thể theo dõi để biết thêm thông tin.

Bài liên quan