Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu từ 01/01/2021

Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu

Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu được ban hành ngày 18/11/2020 hướng dẫn chi tiết Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019. Nghị định đã quy định cụ thể về lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu cho NLĐ, các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi cũng như việc xác định thời điểm nghỉ hưu như sau.

nghi dinh 135 2020 nd cp ve tuoi nghi huu

Quy định về đối tượng, thời điểm nghỉ hưu hưởng chế độ hưu trí, cách tính tuổi nghỉ hưu theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP

Mục Lục bài viết:
1. Lộ trình tuổi nghỉ hưu từ ngày 01/01/2021.
2. Những trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi.
3. Trường hợp được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn trong điều kiện lao động bình thường.
4. Thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí.

* Danh mục từ viết tắt

- NLĐ: Người lao động.

- NSDLĐ: Người sử dụng lao động.

1. Lộ trình tuổi nghỉ hưu từ ngày 01/01/2021

TẢI NGHỊ ĐỊNH 135/2020/NĐ-CP VỀ TUỔI NGHỈ HƯU TẠI ĐÂY

Phù hợp với chính sách tăng tuổi nghỉ hưu của NLĐ, Nghị định 135/2020/NĐ-CP đã quy định cụ thể lộ trình như sau:

- Từ 01/01/2021: Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của lao động nam là đủ 60 tuổi 03 tháng, lao động nữ là 55 tuổi 04 tháng.

Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 03 tháng, cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028; và tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

- Cụ thể lộ trình độ tuổi nghỉ hưu vào từng năm được Nghị định 135 tổng hợp cụ thể qua bảng sau:

nghi dinh 135 2020 nd cp ve tuoi nghi huu 2

Quy định về tuổi nghỉ hưu theo Nghị định 135

Ngoài ra, Phụ lục 1 Nghị định 135/2020 còn quy định chi tiết thời gian nghỉ hưu đối với tháng, năm sinh của người lao động.

Chú ý: Theo quy ước từ thực tế, hưu trí là khái niệm để chỉ những người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo và được hưởng các chế độ của BHXH theo quy định. Theo quy định, mức hưởng hưu trí tối đa là 75% mức lương cơ bản. Chi tiết định nghĩa, quy định pháp luật về hưu trí đã được wikipedia.org tổng hợp trong bài viết này, mời bạn đọc tìm hiểu để có thêm thông tin.

2. Những trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi

Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định 04 trường hợp được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu đã quy định tại mục 1 trong điều kiện lao động bình thường, gồm có:

- NLĐ có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- NLĐ có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên trước ngày 01/01/2021.

- NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

- NLĐ có tổng thời gian 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và thời gian làm việc ở vùng có hệ số phụ cấp 0.7 trở lên.

Việc đối chiếu tháng, năm sinh của NLĐ tương ứng với độ tuổi nghỉ hưu trước tuổi được hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục II của Nghị định.

nghi dinh 135 2020 nd cp ve tuoi nghi huu 3

Quy định nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 135 từ 01/01/2021

Người lao động nghỉ hưu trước tuổi mà không thể tự mình đi nhận tiền lương hưu thì có thể làm Giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH để nhờ người khác nhận hộ.

3. Trường hợp được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn trong điều kiện lao động bình thường

Điều 6 Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định chi tiết về nội dung NLĐ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu thông thường.

=> Cụ thể là trường hợp NLĐ thỏa thuận với NSDLĐ về vấn đề tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu.

4. Thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí

Bên cạnh nội dung về tuổi nghỉ hưu mới nhất, Nghị định 135 năm 2020 của Chính phủ còn giúp NLĐ, NSDLĐ có thể xác định được thời điểm nghỉ hưu, thời điểm hưởng chế độ hưu trí như sau:

- Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Nếu NLĐ tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

- Thời điểm hưởng chế độ hưu trí là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

- Nghị định còn lưu ý trường hợp NLĐ không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh => Lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí.

Khi nghỉ hưu, NLĐ được nhận lương hưu hàng tháng, cụ thể Cách tính lương hưu hàng tháng bạn đọc có thể tham khảo tại bài viết này.

Như vậy, Blog Codon.vn đã cùng bạn tìm hiểu Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu. NLĐ, NSDLĐ cần nắm được quy định về tuổi nghỉ hưu, thời điểm nghỉ hưu cũng như cách tính tuổi nghỉ hưu theo hướng dẫn trong quy định này thực hiện trên thực tế.

Bài liên quan