Điều kiện nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức theo thông tư 08, 03

Điều kiện nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức

Ngoài chế độ nâng bậc lương thường xuyên thì cán bộ, công chức có thể được nâng bậc lương trước thời hạn khi có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ hoặc đã có thông báo nghỉ hưu. Chi tiết về điều kiện nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức được quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi.

dieu kien nang luong truoc thoi han cho can bo cong chuc

Quy định nâng lương trước thời hạn năm 2022 cho cán bộ, công chức theo Thông tư 08/2013/TT-BNV và Thông tư 03/2021/TT-BNV (sửa đổi Thông tư 08)

Mục Lục bài viết:
1. Trường hợp cán bộ, công chức được xét nâng lương trước thời hạn.
2. Điều kiện nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức.
2.1. Trường hợp lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
2.2. Trường hợp cán bộ, công chức đã có thông báo nghỉ hưu.
3. Chế độ nâng lương trước thời hạn và lưu ý.
3.1. Chế độ nâng lương trước thời hạn.
3.2. Không nâng bậc lương trước thời hạn hai lần liên tiếp.
3.3. Trường hợp không thuộc đối tượng xem xét nâng bậc lương trước hạn do có thành tích xuất sắc.
3.4. Thời điểm tính hưởng bậc lương mới.
4. Thủ tục nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức.

* Danh mục từ viết tắt

- CBCC: Cán bộ công chức

1. Trường hợp cán bộ, công chức được xét nâng lương trước thời hạn

Theo Điều 3 Thông tư 08 về nâng lương trước thời hạn thì cán bộ, công chức được nâng lương trước thời hạn trong trường hợp sau:

- Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

- Cán bộ, công chức đã có thông báo nghỉ hưu

Đối với mỗi trường hợp, pháp luật lại quy định cụ thể điều kiện, chế độ mà cán bộ, công chức được nhận.

Lưu ý: Theo quy định của Luật Cán bộ, công thì công chức Việt Nam được hiểu là người dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm làm việc tại các cơ quan nhà nước và được hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước. Nếu muốn tìm hiểu thêm các thông tin về cách phân loại, quản lý cán bộ công chức tại các đơn vị sự nghiệp, cơ quan hành chính nhà nước cũng như nghĩa vụ, trách nhiệm liên quan, bạn đọc có thể tham khảo thêm thông tin trên wikipedia.org qua bài viết này.

2. Điều kiện nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức

2.1. Trường hợp lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV và khoản 4 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV thì cán bộ, công chức phải đáp ứng đầy đủ 03 điều kiện sau:

(1) Đáp ứng 02 tiêu chuẩn:

- Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

(2) Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.

(3) Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch/chức danh.

Đồng thời, tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn => còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

dieu kien nang luong truoc thoi han cho can bo cong chuc 2

Thông tư 08 về nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2.2. Trường hợp cán bộ, công chức đã có thông báo nghỉ hưu

Với cán bộ, công chức đã có thông báo nghỉ hưu phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV để được nâng lương trước thời hạn, cụ thể là:

(1) Trong thời gian giữ bậc đạt đủ 02 tiêu chuẩn:

- Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

- Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

(2) Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch/chức danh

Đồng thời, kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

Chú ý: Hiện nay, mức lương tối thiểu vùng cho 4 khu vực I, II, III, IV được quy định chi tiết tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP và có dự kiến tăng trong năm 2022. Chi tiết mức lương tối thiểu vùng 2022 đã được Codon.vn tổng hợp, cập nhật, mời bạn đọc tham khảo, tìm hiểu.

3. Chế độ nâng lương trước thời hạn và lưu ý

3.1. Chế độ nâng lương trước thời hạn

- CBCC lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ: Được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian xét nâng lương thường xuyên.

- CBCC đã có thông báo nghỉ hưu: Được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian xét nâng lương thường xuyên.

3.2. Không nâng bậc lương trước thời hạn hai lần liên tiếp

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 08 về nâng lương trước thời hạn, với CBCC lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được xét nâng lương trước thời hạn => Không thực hiện 02 lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn.

3.3. Trường hợp không thuộc đối tượng xem xét nâng bậc lương trước hạn do có thành tích xuất sắc

Theo Điều 3 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 2796/QĐ-BTC ngày 28/12/2015 thì đối tượng thuộc các trường hợp sau không được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc:

- Trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng:

+ Không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm theo thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền, hoặc:

+ Đã bị kỷ luật theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản liên quan.

- Đã đủ thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo quy định trong năm để xem xét nâng bậc lương thường xuyên (tính đến 31/12 của năm xét).

- Không thực hiện 02 lần liên tiếp nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

dieu kien nang luong truoc thoi han cho can bo cong chuc 3

Thông tư 03 về nâng lương trước thời hạn, các quy định, chế độ năm 2022

3.4. Thời điểm tính hưởng bậc lương mới

Căn cứ Điều 10 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 2796/QĐ-BTC, thời điểm tính hưởng bậc lương mới tính như sau:

Lấy thời điểm dự kiến được nâng bậc lương thường xuyên trừ đi số tháng được nâng bậc lương trước thời hạn.

Cùng với các chế độ tăng lương cho người lao động, Bộ luật lao động 2019 và Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH cũng quy định về thời hạn tăng lương cho người lao động tại các tổ chức, doanh nghiệp. Tham gia vào thị trường lao động với tư cách là người lao động, bạn đọc cần nắm được thông tin này để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

4. Thủ tục nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức

Thủ tục này được thực hiện theo Điều 9 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 2796/QĐ-BTC như sau:

(1) Thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Tùy thuộc vào cơ quan khác nhau mà hội đồng này gồm 7 hoặc 9 thành viên.

(2) Quy trình xét nâng lương trước thời hạn.

* Đối với cơ quan Bộ và cơ quan Tổng cục và tương đương

- Bước 1: Các đơn vị tự họp xét nâng lương.

=> Thủ trưởng đơn vị ký công văn đề nghị Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan Bộ hoặc của cơ quan Tổng cục (Qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 20/01 để tổng hợp xét.

- Bước 2: Hội đồng xét nâng lương căn cứ vào danh sách đề nghị, tiến hành họp xét nâng lương.

- Bước 3: Căn cứ kết luận của Hội đồng, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo công khai danh sách những người dự kiến được nâng bậc lương trước thời hạn.

* Đối với các Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc nhà nước, Cục Dự trữ Nhà nước ở địa phương

- Bước 1: Phòng, Chi cục thuộc Cục gửi danh sách đề xuất xét nâng lương đến bộ phận Tổ chức cán bộ của Cục.

- Bước 2: Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn họp.

- Bước 3: Thông báo danh sách những người dự kiến được nâng lương trước thời hạn.

* Đối với đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, thuộc Tổng cục

- Bước 1: Phòng, Ban, Khoa,... thuộc đơn vị rà soát đề xuất danh sách nâng bậc lương trước thời hạn gửi đến bộ phận Tổ chức cán bộ.

- Bước 2: Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn họp.

- Bước 3: Thông báo danh sách những người dự kiến được nâng lương trước thời hạn.

Trên đây là thông tin về điều kiện nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức cùng các lưu ý quan trọng mà BlogCodon.vn tổng hợp được. Các cán bộ, công chức hay đơn vị nơi CBCC đang làm việc cần nắm rõ những nội dung trên để tổ chức họp xét, gửi danh sách đề xuất những trường hợp nâng lương trước thời hạn theo đúng quy định.

Bài liên quan