Mức đóng bảo hiểm y tế của cán bộ, công chức, viên chức và quyền lợi

Mức đóng bảo hiểm y tế của cán bộ, công chức, viên chức và quyền lợi

Cán bộ, công chức, viên chức là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thuộc nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng. Là đối tượng được hưởng lương từ ngân sách nhà nước, vậy pháp luật quy định về mức đóng bảo hiểm y tế của cán bộ, công chức, viên chức và quyền lợi của họ như thế nào? Cùng chuyên mục Bảo hiểm của Codon.vn tìm hiểu ngay sau đây.

muc dong bao hiem y te cua can bo cong chuc vien chuc va quyen loi

Quy định về mức đóng bảo hiểm y tế của cán bộ, công chức, viên chức mới nhất. Quyền lợi khi đi khám chữa bệnh.

Mục Lục bài viết:
1. Mức đóng bảo hiểm y tế 2022 của cán bộ, công chức, viên chức.
2. Quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức khi đóng bảo hiểm y tế.

* Danh mục từ viết tắt:

- BHYT: Bảo hiểm y tế.

- BHXH: Bảo hiểm xã hội.

1. Mức đóng bảo hiểm y tế 2022 của cán bộ, công chức, viên chức.

- Theo nguyên tắc phân chia tỷ lệ đóng BHYT giữa người lao động và người sử dụng lao động được quy định tại Điều 1, Khoản 7 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung 2014; tỷ lệ % mức đóng BHYT tại Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì hiện nay, cán bộ, công chức, viên chức đóng BHYT ở mức:

Mức đóng BHYT = 4,5% x Tiền lương tháng của cán bộ, công chức, viên chức.

- Trong đó:

+ Cán bộ, công chức, viên chức đóng 1,5 %;

+ Các cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đóng 3%.

- Tiền lương tháng đóng BHYT đối với cán bộ, công chức, viên chức được xác định tương tự như tiền lương tháng đóng BHXH.

- Tiền lương tháng đóng BHYT nhiều nhất được phép đóng là 29.800.000 đồng (20 lần tháng lương cơ sở).

Ví dụ về mức đóng BHYT:

Anh Cường là kiểm dịch viên cao cấp động - thực vật (công chức thuộc nhóm A3.2, bậc 6) với mức lương tháng là 11.249.000 đồng. Anh Cường không có phụ cấp.

Mức đóng BHYT = 4,5% x 11.249.000 đồng = 506.205 đồng.

muc dong bao hiem y te cua can bo cong chuc vien chuc va quyen loi 2

Mức đóng bảo hiểm y tế của cán bộ, công chức, viên chức

2. Quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức khi đóng bảo hiểm y tế.

* Khám chữa bệnh trái tuyến

Cán bộ, công chức,viên chức khám chữa bệnh trái tuyến cũng được hưởng chi phí khám chữa bệnh. Xem chi tiết tại bài viết Mức thanh toán bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh trái tuyến

* Khám chữa bệnh đúng tuyến

- Cán bộ, công chức, viên chức khi đóng bảo hiểm y tế sẽ được khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi, bổ sung 2014.

- Mức hưởng bảo hiểm y tế khi khám đúng tuyến được quy định tại Điều 22 Luật BHYT đối với cán bộ, công chức, viên chức là 80% chi phí khám chữa bệnh.

- Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức tham gia BHXH ít nhất 05 năm liên tục trở lên, đồng thời có số tiền chi trả trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở thì được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh.

Ngoài ra, các đối tượng có thể tiến hành tra cứu thẻ bảo hiểm y tế để biết rõ thông tin quyền lợi thẻ BHYT của mình.

Mức đóng bảo hiểm y tế của cán bộ, công chức, viên chức và quyền lợi đang được thực hiện một cách đầy đủ và triệt để. Vì vậy, cán bộ, công chức, viên chức hoàn toàn có thể yên tâm về mọi quy định và thực tiễn thi hành.

Bài liên quan