Lương bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Lương bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Lương bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân là câu hỏi của rất nhiều người lao động hiện nay. Bởi lẽ đóng thuế thu nhập cá nhân sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của người lao động. Sau đây, Codon.vn xin chia sẻ tới bạn đọc về mức lương mà cá nhân phải đóng thuế TNCN.

luong bao nhieu phai dong thue thu nhap ca nhan

Khi nào phải đóng thuế thu nhập cá nhân? Chi tiết mức lương phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Mục Lục bài viết:
1. Cách tính thuế thu nhập cá nhân.
2. Lương bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân.
3. Mức lương đóng thuế thu nhập cá nhân khi có người phụ thuộc

* Danh mục từ viết tắt:

- TNCN: Thu nhập cá nhân.

- NLĐ: Người lao động.

- BĐS: Bất động sản.

1. Cách tính thuế thu nhập cá nhân.

* Cách tính thuế TNCN từ tiền công, tiền lương:

Công thức: Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế (1) x Thuế suất (2)

Trong đó:

(1) Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ

- Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập - Các khoản được miễn.

(2) Thuế suất: tùy thuộc vào giá trị của phần thu nhập tính thuế sẽ có các mức thuế suất tương ứng (từ mức 5% đến mức 35%).

* Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS:

Công thức tính: Thuế TNCN phải nộp = Giá chuyển nhượng từng lần x 2%.

Trong đó:

- Giá chuyển nhượng từng lần = Giá được ghi trong hợp đồng chuyển nhượng.

- Giá chuyển nhượng từng lần = Giá đất tại bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành (giá chuyển nhượng không được ghi trong hợp đồng/giá chuyển nhượng thấp hơn giá đất tại bảng giá đất do UBND tỉnh quy định).

Bạn đọc có thể tham khảo bài viết cách tính thuế TNCN khi bán đất

* Cách tính thuế TNCN từ hoạt động kinh doanh:

Công thức tính: Thuế TNCN phải nộp = Doanh thu x Thuế suất.

Trong đó:

- Doanh thu là số tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Thuế suất: tùy thuộc vào từng hoạt động kinh doanh khác nhau mà áp dụng mức thuế suất khác nhau.

Để hiểu được rõ hơn về cách tính thuế TNCN đối từ hoạt động kinh doanh, mời bạn đọc tham khảo bài viết cách tính thuế TNCN cho hoạt động kinh doanh

Ngoài ra, tại Luật thuế thu nhập cá nhân và những văn bản hướng dẫn khác liên quan cũng quy định rất cụ thể về tính thuế TNCN đối với trúng thưởng, đầu tư....

luong bao nhieu phai dong thue thu nhap ca nhan 2

Lương bao nhiêu phải đóng thuế? Thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu phần trăm?

2. Lương bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Như đã nêu ở trên, mức thuế TNCN từ tiền công, tiền lương được tính dựa trên thu nhập tính thế và mức thuế suất. Để biết được lương bao nhiêu phải đóng thuế TNCN thì NLĐ cần phải xác định được tổng thu nhập của mình là bao nhiêu sau khi trừ đi các khoản thu nhập được miễn, các khoản được giảm trừ. Theo đó, các bước để tính mức lương cần phải đóng thuế TNCN như sau:

- Bước 1: Tính tổng thu nhập mà NLĐ nhận được.

- Bước 2: NLĐ xác định các khoản thu nhập được miễn từ tiền công, tiền lương theo quy định của pháp luật.

- Bước 3: Tính thu nhập chịu thuế theo công thức đã nêu trên.

- Bước 4: Tính các khoản giảm trừ (nếu có). Theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14:

+ Đối với người nộp thuế, mức giảm trừ gia cảnh là 11 triệu đồng/tháng (tức là: 132 triệu đồng/năm).

+ Đối với người phụ thuộc, mức giảm trừ gia cảnh: 4,4 triệu đồng/tháng/người.

- Bước 5: Tính thu nhập tính thuế, TNCN phải nộp theo công thức nêu trên.

=> Như vậy, đối với cá nhân không có người phụ thuộc và có mức lương từ trên 11 triệu đồng/tháng (đã trừ các khoản đóng góp: BHXH, BHYT, từ thiện....) thì sẽ phải nộp thuế TNCN theo quy định của pháp luật. Mỗi người sẽ có một mã số thuế riêng, thông qua đó mà cơ quan thuế kiểm tra được các thông tin cũng như việc đã hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế hay chưa. Cách tra cứu mã số thuế đã được Codon.vn chia sẻ, mời bạn đọc theo dõi thêm.

3. Mức lương đóng thuế thu nhập cá nhân khi có người phụ thuộc.

Như đã nêu ở trên, cá nhân không có người phụ thuộc và có mức lương từ 11 triệu đồng/tháng trở lên thì phải nộp thuế TNCN. Trường hợp, NLĐ có người phụ thuộc thì sẽ phải đóng thuế TNCN nếu thuộc một trong những trường hợp được nêu dưới đây:

- Có 01 người phụ thuộc và mức thu nhập trên 15,4 triệu đồng/tháng .

- Có 02 người phụ thuộc và mức thu nhập trên 19,8 triệu đồng/tháng .

- Có 03 người phụ thuộc và mức thu nhập trên 24,2 triệu đồng/tháng .

- Có 04 người phụ thuộc và mức thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng .

(Lưu ý: Mức thu nhập được nhận từ tiền lương, tiền công đã trừ đi các khoản đóng góp: bảo hiểm, các quỹ đóng góp khác).

luong bao nhieu phai dong thue thu nhap ca nhan 3

Mức lương đóng thuế TNCN khi có người phụ thuộc

Qua chia sẻ của Pháp luật Thuế bạn đọc đã có câu trả lời cho câu hỏi: "Lương bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân". Việc nộp thuế TNCN là nghĩa vụ, trách nhiệm của cá nhân nếu đến mức phạt đóng thuế. Trường hợp cá nhân cố tình không đóng thuế TNCN khi thuộc diện phải đóng thuế thì có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế.

Ngoài ra, trong một số trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân, về nội dung này, bạn đọc có thể theo dõi tại bài viết điều kiện để được giảm thuế thu nhập cá nhân

Bài liên quan